Vol 48, No 3 (2014)

Table of Contents

Original Research Articles

A CASE SERIES STUDY OF MESIODENS AMONG CHILDREN-İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Mesiodensi Olan Çocukların Vaka Serisi PDF
Alp SARUHANOĞLU, Nazlı ALTIN, Sertan ERGUN, Hakkı TANYERİ
A RADIOGRAPHIC ASSESSMENT OF THE PREVALENCE OF PULP STONES IN PATIENTS WHO PRESENTED TO ATATURK UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY DEPARTMENT OF ORAL DIAGNOSIS AND RADIOLOGY-Pulpa Taşı Prevalansının Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral Diagnoz v PDF
Nurcan ÖZAKAR İLDAY, Özkan MİLOĞLU, Ömer DEMİRTAŞ, Eren YILDIRIM, Nilgün SEVEN, Ömer SAĞSÖZ
INTERFERON- GAMMA LEVELS IN THE ODONTOGENIC CYST FLUIDS REGARDING BACTERIUM CONTENT-Odontojenik Kist Sıvılarının Bakteri İçeriğine Göre İnterferon-gamma Düzeyleri PDF
Suzan ÇINAR, Sevgi ÇİFTÇİ, Fahriye KESKİN, Sırmahan ÇAKARER, Fırat SELVİ, Taylan CAN, Cengizhan KESKİN, Günnur DENİZ
THE EFFECTS OF FIXED ORTHODONTIC TREATMENT PERIOD ON WHITE SPOT LESION PREVALENCE AND DMFT INDEX-Sabit Ortodontik Tedavi Süresinin Beyaz Nokta Lezyonu Oluşum Sıklığı ve DMFT İndeksi Üzerine Etkileri PDF
Said KARABEKİROĞLU, Zehra İLERİ, Fatma Betül KAHRAMAN, Nimet ÜNLÜ
KI-67 AND CYCLOOXYGENASE-2 EXPRESSIONS IN ODONTOGENIC KERATOCYSTS, DENTAL FOLLICLE AND AMELOBLASTOMA-AN IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY-Odontojen Keratokistler, Dental Foliküller ve Ameloblastomalarda Cyclooxygenase-2 ve Ki67’nin İmmunohistokimyasal Yöntemle Ar PDF
Çiğdem ÖZÇAMUR-GÜNEŞ, Vakur OLGAÇ, Merva SOLUK-TEKKEŞIN, Banu GÜRKAN KÖSEOĞLU

Case Reports

SOLITARY MEDIAN MAXILLARY CENTRAL INCISOR: A CASE REPORT-Soliter Median Maksiller Santral Kesici: Olgu Sunumu PDF
Belde ARSAN, Taha Emre KÖSE, Tamer Lütfi ERDEM, İlknur ÖZCAN
OPEN REDUCTION OF MANDIBULAR CONDYLE NECK FRACTURES: CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW-Mandibular Kondil Boynu Kırıklarında Açık Redüksiyon: Olgu Raporu ve Kaynak Taraması PDF
Sabri Cemil İŞLER, Erol CANSIZ, Emine AKBAŞ, Zerrin ÇEBİ
PROSTHODONTIC TREATMENT OF A PATIENT WITH RHEUMATOID ARTHRITIS WITH SEVERE CONDYLAR RESORPTION: 4-YEAR FOLLOW-UP-Aşırı Kondiler Rezorpsiyonu Olan Romatoid Artritli Bir Hastanın Protetik Tedavisi: 4 Yıllık Takip PDF
Ali BALIK, Özlem OCAK-ÇİMENDUR, Meltem ÖZDEMİR-KARATAŞ, Mahmut ÖMER, Bilge GÖKÇEN-RÖHLİG

Review Articles

THE TWO-WAY RELATIONSHIP BETWEEN OBESITY AND PERIODONTITIS-Obezite ve Periodontitis Arasındaki Karşılıklı İlişki PDF
Volkan KARABEY, Emine ÇİFCİBAŞI, Serdar ÇİNTAN
ORAL-DENTAL HEALTH PROTOCOLS IN PEDIATRIC INTENSIVE CARE UNITS-Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Ağız-Diş Sağlığı Protokolleri PDF
Elif YAMAN-DOSDOĞRU, Meriç TÜMOĞLU, Zeynep AYTEPE


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.