Vol 48, No 2 (2014)

Table of Contents

Original Research Articles

ORTHODONTIC TREATMENT NEEDS OF CHILDREN: COMPARISON OF THREE INDEX-Çocuklarda Ortodontik Tedavi ihtiyacı: Üç indeksin Karşılaştırılması PDF (Türkçe)
Mine KORUYUCU, Elif Bahar TUNA İNCE, Aslı PATIR MÜNEVVEROĞLU, Gözde ACAR, Figen SEYMEN
MİKRODALGA VE OTOKLAV POST-POLİMERİZASYON UYGULAMALARININ SERT BESLEME AKRİLİKLERİNİN BÜKÜLME DİRENCİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI-Comparison of Autoclave and Microwave Postpolymerization Treatments on Flexural Strength of Hard Reline Resins PDF (Türkçe)
Umut ÇAKAN, Pınar GÜLTEKİN
EFFECT OF EPOXY RESIN BASED ROOT CANAL SEALER CONTAMINATED IN THE BONDING OF COMPOSITE RESIN TO DENTIN-Epoksi Reçine Bazlı Kök Kanal Patı Kontaminasyonunun Kompozit Reçinenin Dentine Bağlanması Üzerine Etkisi PDF
Özgür ER, Burak SAĞSEN, Hüseyin ERTAŞ, Yasemin KAHRAMAN, Soley ARSLAN, Kanşad PALA, Sezer DEMİRBUĞA
PREVALENCE AND DISTRIBUTION OF IDIOPATHIC OSTEOSCLEROSIS ON PATIENTS ATTENDING A DENTAL SCHOOL-Idiyopatik Osteosklerozun Bir Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastalardaki Görülme Sıklığı ve Dağılımı PDF
Meryem TORAMAN ALKURT, Elif SADIK, İlkay PEKER
EVALUATION OF PERIODONTAL DISEASE AWARENESS BY COMPARING SELF REPORTS AND CLINICAL MEASUREMENTS OF PATIENTS AT ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY-istanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne Başvuran Hastaların Periodontal Hastalık Farkındalıkla PDF
Ülkü BAŞER, Hazal Eda DOĞRU, Büşra ÖZEROL, Halim İŞSEVER, Funda YALÇIN, Gülden IŞIK, Utku ONAN

Case Reports

RIDGE SPLIT AND AUGMENTATION TECHNIQUE FOR THE MANAGEMENT OF ATROPHIC MAXILLA: CASE REPORT-Atrofik Maksilla Tedavisinde Kret Ayırma ve Ogmentasyon Yöntemi: Olgu Sunumu PDF
Zekai YAMAN, Pınar CEBE, Berkay Tolga SÜER
UNİKİSTİK AMELOBLASTOMA: VAKA RAPORU-Unicystic Ameloblastoma: A Case Report PDF (Türkçe)
M. Seda ALTOP, Nedim ÖZER, Can Berk ÖZER, Meral ÜNÜR, Gülçin YEGEN

Review Articles

ADEZİF SİSTEMLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN ADEZİF SİSTEM - DİŞ YÜZEYİ BAĞLANTISINDAKİ ROLÜ-The Role of the Composition of Adhesive Systems on Adhesive System-Tooth Surface Adhesion PDF (Türkçe)
Yeliz GÜVEN, Oya AKTÖREN
GÖMÜK 20 YAŞ DİŞLERİNİN ÇEKİM NEDENLERİ-Reasons for Extraction of Impacted Third Molars PDF (Türkçe)
Mert TAYŞİ, Sami YILDIRIM
LÖKOSİT VE TROMBOSİTTEN ZENGİN FİBRİNİN ÖZELLİKLERİ VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIM ALANLARI-Leukocyte and Platelet Rich Fibrin: Characteristics and Clinical Applications in Dentistry PDF (Türkçe)
Gülnihal EREN, Gül ATİLLA


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.