Vol 48, No 1 (2014)

Table of Contents

Original Research Articles

İNFLAMATUVAR FİBRÖZ HİPERPLAZİ: 119 OLGULUK ÇALIŞMA-Inflammatory Fibrous Hyperplasia: A Study of 119 Cases PDF (Türkçe)
Banu ÖZVERİ KOYUNCU, Ayhan TETİK, Erdoğan ÇETİNGÜL, Birant ŞİMŞEK
HISTOPATHOLOGICAL EXAMINATION OF THE EFFECTS OF THE RESORBABLE AND TITANIUM SCREWS WHICH USED IN AUTOGENOUS BONE GRAFT ON BONE HEALING Otojen Kemik Greft Fiksasyonunda Kullanılan Rezorbe Olabilen Vidalar ile Titanyum Vidaların Kemik iyileşmesine Etkilerin PDF
Sabri Cemil İŞLER, Zerrin ÇEBİ
RISK FACTORS FOR EARLY CHILDHOOD CARIES (ECC) IN 2-5 YEARS OLD CHILDREN-2-5 Yaş Arası Çocuklarda Erken Çocukluk Çürüklerine Neden Olan Risk Faktörleri PDF (Türkçe) PDF
Asli PATIR MÜNEVVEROĞLU, Mine KORUYUCU, Figen SEYMEN
DETERMINATION OF INCIDENCE OF COMPLICATIONS AND LIFE QUALITY AFTER MANDIBULAR IMPACTED THIRD MOLAR SURGERY* Mandibuler Gömülü Üçüncü Molar Dişlerin Çekimi Sonrası Gelişen Komplikasyonların Insidansının ve Hastaların Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi PDF
Berkem ATALAY, Nurhan GÜLER, Fatih CABBAR, Kemal ŞENÇİFT
NEGLECTED SOLUTION IN DENTAL ANXIETY: NITROUS/OXIDE SEDATION Dental Anksiyetede ihmal Edilen Çözüm: Azot Protoksit/Oksijen Sedasyonu PDF
Tolga ŞİTİLCİ, Alp SARUHANOĞLU, Selin SAYGINSOY, Hakkı TANYERİ

Case Reports

ORAL LİKEN PLANUS: DİRENÇLİ BİR OLGUNUN TEDAVİSİ* Oral Lichen Planus: Treatment of a Refractory Case (Case Report) PDF (Türkçe)
Özge ÖZDAL, Ceren Damla ÖZBEK, Kıvanç BEKTAŞ-KAYHAN, Nesimi BÜYÜKBABANİ, Meral ÜNÜR
GLANDULAR ODONTOGENIC CYST MIMICKING DENTIGEROUS CYST: A CASE REPORT Dentijeröz Kisti Taklit Eden Glandüler Odontojenik Kist: Olgu Sunumu PDF
Fatih ASUTAY, Ahmet H. ACAR, Ümit YOLCU, Neşe KARADAĞ, Orhan GEÇÖR

Review Articles

NİKEL-TİTANYUM DÖNER ALET SİSTEMLERİ İLE RETREATMENT Retreatment with Nickel-Titanium Rotary Instruments PDF (Türkçe)
Ayça YILMAZ, Dilek HELVACIOĞLU YİĞİT
DİŞ HEKİMLİĞİNDE NANO TEKNOLOJİ Nanotechnology in Dentistry PDF (Türkçe)
Z. Selin SIRIK, Gülbahar IŞIK ÖZKOL
DENTAL FOLLICLE: ROLE IN DEVELOPMENT OF ODONTOGENIC CYSTS AND TUMOURS Dental Folikül: Odontojenik Kist ve Tümörlerin Oluşumundaki Rolü PDF
Amila BRKİC


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.