Vol 47, No 3 (2013)

Table of Contents

Original Research Articles

KRONİK PERİODONTİTİSLİ HASTALARDA KÖK KANAL TEDAVİSİNİN MARJİNAL KEMİK SEVİYESİNE ETKİSİ- Effect of Root Canal Treatment on Marginal Bone Levels of Chronic Periodontitis Patients PDF
Aysun KARA TUNCER, S. Burçak ŞİMŞEK
DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDE TÜKENMİŞLİK: ÖN ÇALIŞMA-Burnout Among Dental Students: A Pilot Study PDF
Çiğdem ATALAYIN, Hüseyin TEZEL, Banu ÖNAL, Murat BALKIS, Timur KÖSE
DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN 2. SINIF-5. SINIF LATEKS ALLERJİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI-Dental Students 2th and 5th Grade Comparison of Latex Allergy PDF
Veli KIFIL, Kıvanç BEKTAŞ KAYHAN, Meral ÜNÜR
ORAL CERRAHİDE HEMOFİLİ HASTALARINA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR-Current Surgical Procedures for Hemophilic Patients in Oral Surgery PDF
Mustafa Mert AÇIKGÖZ, Gamze ŞENOL GÜVEN, Bülent ZÜLFİKAR, Gülsüm AK
KLORHEKSİDİN İÇEREN BİR DİŞ MACUNUNUN ANTİ-PLAK AJAN İÇERMEYEN BİR DİŞ MACUNU İLE KARŞILAŞTIRILMASI: 16 GÜNLÜK KLİNİK ÇALIŞMA-A Comparison of a Chlorhexidine Dentfrice with a Conventional Dentfrice: A 16-Day Clinical Trial PDF
Emine ÇİFCİBAŞI, Cenker Zeki KOYUNCUOĞLU, Mustafa AMUCKA, Serdar ÇİNTAN

Case Reports

GEBELİKTE GÖRÜLEN PİYOJENİK GRANÜLOM (GEBELİK TÜMÖRÜ): OLGU SUNUMU-Pyogenic Granuloma in Pregnancy (Pregnancy Tumour): Case Report PDF
Alp SARUHANOĞLU, Beril ALKAN, Merva SOLUK TEKKESİN, Meltem KORAY
C-KANALLI ALT VE ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN ENDODONTİK TEDAVİSİ: İKİ OLGU RAPORU-Endodontic Treatment of C-Shaped Mandibular and Maxillary First Molar Teeth: Report of Two Cases PDF
Muzaffer Emir DİNÇOL, Handan ERSEV, Bülent YILMAZ, Yusuf Burak BATUR, Hakan ÖZBA§
FOKAL OSTEOPOROTİK KEMİK İLİĞİ DEFEKTİ: OLGU SUNUMU-Focal Osteoporotic Bone Marrow Defect: A Case Report PDF
Mert TAYŞİ, Burak ÇANKAYA, Levent USLUCAN, Merva Soluk TEKKEŞİN, Sami YILDIRIM

Review Articles

TRAVMA SONRASI PERIODONTAL DOKULARDA İYİLEŞME-Periodontal Healing After Traumatic Injury PDF
Aslı PATIR MÜNEVVEROĞLU, Figen SEYMEN
DENTAL EROZYON-Dental Erosion PDF
Elif ERCAN, Ayşegül DEMİRBAŞ KAYA


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.