Vol 33, No 1234 (1999)

Table of Contents

Original Research Articles

DUDAK-DAMAK YARIKLI OLGULARDA SELLA TURCICA'NIN MORFOLOJİK İNCELENMESİ* -"MORPHOLOGIC EVALUATION OF THE SELLA TURCICA IN PATIENTS WITH CLEFT LIP AND PALATE" PDF (Türkçe)
Hülya KJLIÇOĞLU, Nil CURA, Yıldız KIRLIÇ
DİŞ RENGİNDEKİ RESTORATİF MATERYALLERİN DİŞ FIRÇALAMA İŞLEMİ SONRASINDA YÜZEY ÖZELLİKLERİ-SURFACE CHARACTERISTICS OF TOOTH-COLORED RESTORATIVES AFTER TOOTHBRUSHING PDF (Türkçe)
Yavuz GÖMEÇ, Can DÖRTER, Esra YILDIZ, Begüm GÜRAY EFES
DİŞ RENGİNDEKİ RESTORATİF MATERYALLERDE FARKLI CİLA TEKNİKLERİNİN YÜZEY ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ-EFFECT OF POLISHING PROCEDURES ON SURFACE CHARACTERISTICS OF TOOTH-COLORED RESTORATIVES PDF (Türkçe)
Can DÖRTER, Yavuz GÖMEÇ, Begüm GÜRAY EFES, Esra YILDIZ
AMALGAM VE KOMPOZİT DOLGULU DİŞLERE UYGULANAN % 10 LUK KARBAMİD PEROKSİTİN KENAR SIZINTISI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ-EFFECT OF 10 % CARBAMIDE PEROXIDE APPLICATION ON MICROLEAKAGE OF AMALGAM AND COMPOSITE FILLINGS PDF (Türkçe)
Haşmet Ulukapı, Yasemin Benderli, Mağrur Kazak, Işın Ulukapı
FARKLI CAM İYONOMER SİMANLARININ FLUORİD SERBESTLEME VE PH ÖZELLİKLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ-THE INVESTIGATION OF VARIOUS GLASS IONOMER CEMENTS RELATED TO FLUORIDE RELEASE AND PH PROPERTIES PDF (Türkçe)
Yasemin Benderli, Paul V. Hatton
KALP HASTASI BİR GRUP ÇOCUKTA AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI VE MUTANS STREPTOKOK ORANLARI-DENTAL HEALTH AND SALIVARY MUTANS STREPTOCOCCI LEVELS IN A GROUP OF CHILDREN WITH HEART DISEASE PDF (Türkçe)
Gamze AREN, Güven KÜLEKÇİ, Turgay ALPAY, Halim İŞSEVER
SEKONDER VE REZİDÜEL ÇÜRÜK SIKLIĞI* PDF (Türkçe)
M. DEMİRCİ, F. KORAY, N. TURAN
%1'lik SODYUM HİPOKLORİT SOLÜSYONUNUN ALJİNAT ÖLÇÜLERİNİN BOYUTSAL STABİLİTESİNE ETKİSİ-THE EFFECT OF 1% SODIUM HYPOCHLORIDE SOLUTION ON THE DIMENSIONAL STABILITY OF ALGINATE IMPRESSIONS PDF (Türkçe)
Gülsen Bayraktar, Bülent Şermet, Tayfun Bilgin
TAM DİŞSİZ AĞIZLARIN PANORAMİK RADYOGRAFİ İLE İNCELENMESİ PDF (Türkçe)
Mehmet S. BEYLİ, Şükrü ŞİRİN, Tamer ERDEM, Olcay ŞAKAR, Aynur BEŞPARMAK
KOLLAGEN (OSTEOVİT) YUMUŞAK DOKU İYİLEŞMESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI PDF (Türkçe)
Mehmet Yaltırık, Banu Gürkan, Hülya Koçak, Zerrin Çebi, Okhan Oral, Bilge Bilgiç
DİŞHEKİMLİĞİNDE KULLANILAN RESTORATİF MATERYALLERİN SİTOTOKSİSİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI (İN VİTRO)-CYTOCOMPATIBILITY OF DIFFERENT RESTORATIVE DENTAL MATERIALS (IN VITRO) PDF (Türkçe)
Elif Pak, Deniz ŞEN, Emel B0ZKAYA, Deniz FIRAT, Hakan ÇETİNER
TEK PARÇA DÖKÜM PROTEZLERDE METALİN TEKRAR KULLANILMASININ VE FARKLI DÖKÜM YÖNTEMLERİNİN METAL KAİDE-DOKU UYUMUNA ETKİSİ-THE USE OF SPRUE METAL AND THE DIFFERENT CASTING METHODS, THE EFFECT ON THE METAL BASE - TISSUE ADAPTATION IN SINGLE CAST PROSTHESIS. PDF (Türkçe)
Muzaffer ATEŞ, Olcay ŞAKAR, Burç GENÇEL, Mehmet S. BEYLİ
DENTAL GİRİŞİM YAPILACAK HASTALARA FARMAKOLOJİK YAKLAŞIM-PHARMACOLOGICAL APPROACH TO DENTAL PATIENTS PDF (Türkçe)
Ş. Atamer ŞİMŞEK, H. Ölmez-ŞALVARLI, Tolga ÇEKİÇ, Zekiye Rahşan GÜRPINAR, Enver Alper SİNANOĞLU, Ebru URAL

Case Reports

AMELOGENEZİZ İMPERFEKTA (A I) VE FARKLI TİPLERİ*- AMELOGENESIS IMPERFECTA (A I) AND THEIR DIFFERENT TYPES* PDF (Türkçe)
M. DEMİRCİ, Y. GÖMEÇ, F. KORAY
ÜST ÇENE SÜREKLİ KESİCİ DİŞLERDE İKİZ OLUŞUM VE İKİZ DİŞ: VAKA BİLDİRİSİ-GEMINATION AND TWINNING OF THE PERMANENT MAXILLARY INCISORS: A CASE REPORT PDF (Türkçe)
Yavuz GÖMEÇ, Can DÖRTER, Fatma KORAY
TÜBEROZ SKLEROZDA AĞIZ İÇİ BULGULAR OLGU BİLDİRİSİ PDF (Türkçe)
Funda Yalçın, Gülden Işık, Cansu Başeğmez, Oya Yılmaz, Gülsevim Azizlerli, Utku Onan
GOLDENHAR SENDROMU (OCULOAURICULOVERTEBRAL DISPLAZI) BİR OLGU BİLDİRİMİ PDF (Türkçe)
B. Başak KIZILTAN, Elif SEPET
MANDIBULAR ATROFİLİ BİR OLGUDA TRANSMANDİBULAR İMPLANTIN PROTETİK TEDAVİSİ-THE PROSTHETIC TREATMENT OF TMI IN A CASE WITH ATROPHIC MANDIBLE PDF (Türkçe)
Ayşen AZAK
ENDODONTİK TEDAVİ GÖRMÜŞ ANTERIOR DİŞLERİN KONSERVATİF TEDAVİSİ (Klinik İşlem Raporu)- A CONSERVATİVE TREATMENT OF THE ENDODONTICALLY TREATED ANTERIOR TEETH (A REPORT OF CLINICAL PROCEDURE) PDF (Türkçe)
Ç. Türksel Dülgergil, Sema Çelenk, Şeyhmus Bakır, Fatma Atakul

Review Articles

YAŞLI BİREYLERİN DİŞ TEDAVİLERİ-DENTAL TREATMENT OF THE ELDERLY PATIENT PDF (Türkçe)
W. M. Murphy, Erdal Poyrazoğlu, Betül Tuncelli
OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ (OSA) SENDROMUNUN TEDAVİSİNDE AĞIZ İÇİ APAREY KULLANIMI PDF (Türkçe)
Muzaffer ATEŞ, Pınar KURSOĞLU, Derya KARADENİZ, Zerrin PELIN


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.