Vol 32, No 4 (1998)

Table of Contents

Original Research Articles

KAVİTE ŞEKLİ FAKTÖRÜ VE BİR ARA REZİN KAVİTE ÖRTÜCÜ MATERYALİN KALINLIĞININ, GERİLİM KUVVETLERİ ALTINDA BAĞLANMA DAYANIMLARINA ETKİSİ-THE THICKNESS OF A FLOWABLE COMPOSITE LINING MATERIAL AND CAVITY CONFIGURATION FACTOR (C FACTOR) IN RELATION TO THE TENSI PDF (Türkçe)
Sema Belli, Hidehiko Sano, Füsun Özer, Patricia Pereira, Davide Prisco, Jungi Tagami
ÇOCUK DİŞHEKİMLİĞİNDE AZOT PROTOKSİT OKSİJEN SEDASYONUNUN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ-EVELUATING EFFECTIVENESS OF AZOTE PROTOXIDE OXYGEN SEDATION IN PEDIATRIC DENTISTRY PDF (Türkçe)
Özant Önçağ, Cemal Eronat
AĞIZ İÇİ YUMUŞAK DOKU LEZYONLARINDA PUNCH BİYOPSİ YÖNTEMİNİN UYGULANMASI-PUNCH BIOPSY TECHNIQUE IN ORAL SOFT TISSUE LESIONS PDF (Türkçe)
Banu Gürkan, Hülya Koçak, Cüneyt Korhan Oral, Canan Alatlı
TEMPOROMANDİBULAR EKLEM DİSFONKSİYONUNDA SEMPTOMLARIN DAĞILIMI-DISTRUBITION OF SEMPTOMS OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT DISORDER PDF (Türkçe)
Yumuşhan Günay, İ. Berk Bellaz, Cem Gürgan, Tayfun Gülten, Hüseyin Haskan
İÇERİKLERİ FARKLI DÖRT DİŞ MACUNUNUN TÜKÜRÜK MUTANS STREPTOKOKLARI VE LAKTOBASİL DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ*-THE ANTIBACTERIAL EFFECTS OF 4 DIFFERENT TOOTHPASTES ON SALIVARY LEVELS OF MUTANS STREPTOCOCCI AND LACTOBACILLI PDF (Türkçe)
Ç. Türksel Dülgergil, Fatma Atakul, Şeyhmus Bakır
OBTURATOR PROTEZLERDE KULLANILAN ÜÇ FARKLI PROTETİK MATERYAL ÜZERİNE MİKROORGANİZMA YAPIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ-EVALUATION OF MICROORGANIC ADHESION ON THREE DIFFERENT PROSTHETIC MATERIALS USED IN THE OBTURATOR PROSTHESES PDF (Türkçe)
Emel Derviş

Case Reports

LATERAL KANAL İÇEREN ÜST ÇENE ORTA KESER DİŞİN ENDODONTİK TEDAVİSİ : BİR OLGU NEDENİYLE-ENDODONTIC MANAGEMENT OF A MAXILLARY CENTRAL INCISOR WITH A LATERAL CANAL: A CASE REPORT PDF (Türkçe)
Kemal Subay
MİNİ PLAK KOMPLİKASYONLARI (ÜÇ OLGU NEDENİYLE)*-MINI PLATE COMPLICATIONS (3 CASE REPORTS) PDF (Türkçe)
Mehmet Yaltırık, Buket Aybar, Hakan Özyuvacı, Deniz Fırat, Aygen Ilıcalı


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.