Vol 24, No 4 (1990)

Table of Contents

Original Research Articles

APIKAL REZEKSİYON YAPILMIŞ DİŞLERİN KLİNİK VE RADYOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ-CLINICAL and RADIOLOGICAL EXAMINATION of APICAL RESECTIONED TEETH. PDF (Türkçe)
Tülin ÖZBAYRAK, Nevin AKYÜZ
PARSİYEL ANODONTİ (HÎPODONTİ) VAKALARINDA UYGULANAN MÜTEHARRİK DİŞÜSTÜ PROTEZLERİN TUTUCULUĞU İÇİN MOLLOPLAST-B'NİN KULLANILMASI (Yöntem takdimi) (***)-THE USE OF MOLLOPLAST-B TO IMPROVE RETENTION IN REMOVABLE OVERDENTURE PROSTHESES IN PARTIAL ANODONTIA PDF (Türkçe)
Metin TURFANER, Kazım Serhan AKŞİT
TUTUCULUĞU MOLLOPLAST-B İLE SAĞLANMIŞ MÜTEHARRİK DİŞÜSTÜ PROTEZLERİN ÇİĞNEME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ (2 yıllık gözlemler)-THE EFFECTS OF REMOVABLE OVERDENTURE PROSTHESES OF WHICH RETENTION WERE ACHIEVED BY MOLLOPLAST-B ON CHEWING PERFORMANCE (A two PDF (Türkçe)
Kazım Serhan AKŞİT, Metin TURFANER
FİSSÜR ÖRTÜCÜLERİN DİŞ YÜZEYİ ÜZERİNDE TUTUNMASINDA POMZA İLE FIRÇALAMANIN ETKİNLİĞİ KONUSUNDA BİR YILLIK KLİNİK BİR ÇALIŞMA-A ONE YEAR CLINICAL TRIAL TO DETERMINE THE IMPORTANCE OF PUMICE PROPHYLAXIS ON FISSURE SEALANT RETENTION PDF (Türkçe)
Tevfik AKINCI, Figen SEYMEN

Case Reports

ORTODONTİDE 3. SINIF VAKALARIN TANI VE TEDAVİSİ-DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SKELETAL CLASS III. MALOCCLUSION CASES IN ORTHODONTICS PDF (Türkçe)
Nilgün AKIN
AŞIRI OKLÜZAL AŞINMA GÖSTEREN DİŞLERİN RESTORASYONU-RESTORATION OF THE EXTREMELY OCCLUSAL WORN DENTITION PDF (Türkçe)
Yasemin FOROOZESH, Erdal POYRAZOĞLU
LESCH-NYHAN SENDROMU VE 2 OLGU TAKDİMİ- THE LESCH-NYHAN SYNDROME AND REPORT OF TWO CASES PDF (Türkçe)
Elif ERBAY, Şevket ERBAY, Türköz UĞUR
MARS APAREYİ VE KLİNİK UYGULAMASI- THE CLINICAL ASPECTS OF THE MARS APPLIANCE PDF (Türkçe)
Yıldız ÖZTÜRK, Elif ERBAY

Review Articles

VİTAMİN EKSİKLİKLERİNİN GENEL VE ORAL BELİRTİLERİ-ORAL AND SYSTEMIC SYMPTOMS OF VITAMIN DEFICIENCIES PDF (Türkçe)
Turhan ATALAY
DİŞHEKİMLİĞİNDE BULAŞICI MESLEK HASTALIKLARI-OCCUPATIONAL INFECTIOUS DISEASES IN DENTISTRY PDF (Türkçe)
Güven KÜLEKÇİ


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.