Vol 24, No 3 (1990)

Table of Contents

Original Research Articles

RENAL HIPERTANSIYONLU KİŞİLERDE ÇEKİM YARASI İYİLEŞMESİNİN HİSTOPATOLOJİK DEĞERLENDİRMESİNİN EKSPERİMENTAL OLARAK ARAŞTIRILMASI-THE EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF HEALING OF EXTRACTION SITE HISTOPATHOLOGICALLY IN PATIENTS SUFFERING FROM RENAL HYPERTENSİON PDF (Türkçe)
Aygen ILICALI, Çetin KASABOĞLU
AKRİL - METAL BAĞLANTISINA RETANSİYON ŞEKİLLERİ VE POLİMERİZASYON TEKNİKLERİNİN ETKİLERİ-EFFECTS OF RETENTION DESIGN AND POLYMERIZING TECHNICS ON METAL ACRYLIC BONDING. PDF (Türkçe)
Erdal POYRAZOĞLU, Çetin SEVÜK, Yasemin FOROOZESH, Erhan ÖCALAN
PARSİYEL ANODONTİ (HİPODONTİ) VAKALARINDA UYGULANAN TUTUCULUĞU MOLLOPLAST-B İLE SAĞLANMIŞ MÜTEHARRİK DİŞÜSTÜ PROTEZLERDE PERİODONTOLOJİK ARAŞTIRMALAR (****) (2 yıllık gözlemler)-PERİODONTAL INVESTIGATIONS FOR REMOVABLE OVERDENTURE PROSTHESES IN WHICH RETE PDF (Türkçe)
Kazım Serhan AKŞİT, Vildan GÖKSOY, Metin TURFANER
KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİN DİŞLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI- THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CHRONIC RENAL FAILURE ON THE TEETH PDF (Türkçe)
Oya AKTÖREN, Ahmet NAYIR
MİKRODALGA ENERJİSİ VE SU İÇİNDE KAYNATMA YÖNTEMİ İLE POLİMERİZE EDİLEN DEĞİŞİK AKRİLİK REÇİNE ÖRNEKLERİNİN POROZİTE AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI-A COMPARISON OF POROSITY IN DIFFERENT KINDS OF ACRYLIC RESINS POLYMERIZED BY MICROWAVE ENERGY AND CONVENTIONA PDF (Türkçe)
Necat TUNCER, Bülent TÜFEKÇİOĞLU
GÖMÜK ALT AKIL DİŞLERİNİN CERRAHİ ÇEKİMLERİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN KOMPLİKASYONLAR ÜZERİNE AUGMENTİN'İN ETKİSİ-EFECTIVINESS OF AUGMENTIN ON THE COMPLICATIONS AFTER THE SURGICAL REMOVAL OF IMPACTED MANDIBULAR THIRD MOLAR PDF (Türkçe)
Osman Z. Gümrü, Necla Timoçin, Güven Külekçi, Çetin Kasaboğlu, Cengiz Büyükuncu, Hülya Koçak, Ali Ekrem Canbaz, Oya Balkanlı

Case Reports

IRSİ HİPOFOSFATEMİK RAŞİTİZM - OLGU BİLDİRİMİ - HEREDITARY HYPOPHOSPHATEMIC RICKETS -REPORT OF CASE- PDF (Türkçe)
Altan GÜLHAN, Oya AKTÖREN, Nejat SAVCI
ANGLE III. SINIF OLGULARIN TEDAVİSİNDE FRANKEL'İN FONKSİYON DÜZENLEYİCİSİ (FR-III)-THE FUNCTIONAL REGULATOR (FR-III) OF FRANKEL IN THE TREATMENT OF ANGLE CLASS III CASES PDF (Türkçe)
Sönmez FIRATLI, Erkut YILDIRIM, Türköz UĞUR


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.