Vol 24, No 1 (1990)

Table of Contents

Original Research Articles

N. LARYNGEUS RECURRENS'İN HER İKİ TARAFTA N. VAGUS'DAN AYRILIŞ YERİNE VE LİG. ARTERİOSUM İLE OLAN İLİŞKİSİNE AİT VARYASYONLAR-THE VARIATIONS OF THE ORIGIN OF RECURRENT LARYNGEAL NERVE AND ITS RELATION TO LIG. ARTERIOSUM PDF (Türkçe)
Fadime BAŞKAYA, Cevdet ERİMOĞLU
GEBELİKTE SİSTEMİK FLUOR UYGULANMASININ ESASLARI-PRINCIPLES OF SYSTEMIC FLUOR APPLICATION DURING PREGNANCY PDF (Türkçe)
Sami BÜYÜKGÖKÇESU, Feyzi BATUR
KRONOLOJİK YAŞ, DİŞ YAŞI VE KEMİK YAŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ-THE EVALUATION OF RELATION BETWEEN CHRONOLOGICAL AGE, DENTAL AGE AND SKELETAL AGE PDF (Türkçe)
Mehmet Demir YİĞİT, Serhad KURDOĞLU
INTRAORAL RÖNTGEN TEKNİKLERİ VE ORTOPANTOMOGRAFİ (OPTG) İLE ÇEKİLEN FİLMLERDE ALVEOL KEMİĞİ GÖRÜNTÜLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI(*)-INTRAORAL RADIOGRAPHY TECHNIQUES AND COMPARISONS OF THE IMAGES OF ALVEOLAR BONE IN THE RADIOGRAPHIES TAKEN BY ORTHOPANTOMOGRAPH PDF (Türkçe)
Semih ÖZBAYRAK
SOSYOEKONOMİK DÜZEYLERİ FARKLI İSTANBUL ÇEVRESİ İLKOKUL ÇOCUKLARINDA ÇÜRÜK SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI-PREVALENCE OF DENTAL CARIES IN ISTANBUL-SCHOOL CHILDREN HAVING DIFFERENT SOCIOECONOMIC STATUS PDF (Türkçe)
Oya AKTÖREN, Koray GENÇAY
AKUT NEKROTİZAN ÜLSERATİF GİNGİVİTİS'DE METRONİDAZOL İLE DESTEKLENMİŞ MEKANİK TEDAVİYLE, SADECE MEKANİK TEDAVİNİN KLİNİK KARŞILAŞTIRMASI-A COMPERATIVE CLINICAL STUDY OF MECHANICAL THERAPY AND MECHANICAL THERAPY ADJUNCTUD TO METRONIDAZOLE IN ACUT NECROTIZI PDF (Türkçe)
Utku ONAN, Gülden IŞIK, Funda KARAER

Case Reports

İNSANDA PERİAPİKAL LEZYON BÖLGESİNE UYGULANAN BİOAPATİTE İMPLANTASYONU İLE KEMİK YAPIMININ KLİNİK, RADYOGRAFİK VE SEM İLE İNCELENMESİ - Bir Olgu Bildirimi-THE INVESTIGATION OF THE BONE STRUCTURE WITH CLINICAL, RADIOGRAPHICAL AND SEM BY IMPLANTATION OF BIO PDF (Türkçe)
Vildan GÖKSOY, Peker SANDALLI, Türkan ERBENGİ
ORAL MUKOZA, DUDAKLAR VE ÇEVRESİNDE MELANİN PİGMENTLİ LEKELER İLE GASTROİNTESTİNAL POLİPOZİSLE KARAKTERLİ PEUTZ-JEGHER SENDROMU (Bir Olgu Nedeniyle)-PEUTZ-JEGHER SENDROM CHARACTERIZED by MELANINE PIGMENTED SPOTS AROUND ORAL MUCOSA, LİPS AND SURROUDiNG PAR PDF (Türkçe)
Turhan ATALAY, Ahmet GENÇ, Yasemin KULAK

Review Articles

ISIRMA PLAKLARI (BITE-PLANES) VE UYGULAMA ALANLARI-BITE-PLANES AND ITS APPLICATION AREAS PDF (Türkçe)
Necat TUNCER
LİNGUAL TEKNİK-LINGUAL ORTHODONTIC APPLIANCES PDF (Türkçe)
Yıldız ÖZTÜRK


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.