Vol 23, No 4 (1989)

Table of Contents

Original Research Articles

KÖK REZORPSİYONLARINDA REZORPSİYON ALANLARININ YENİ SERTDOKU YAPIMI İLE ONARILMASI-(Klinik, Radyolojik, Işık Mikroskobu, Skenning ve Transmisyon Elektronmikroskobu ile İnceleme)-THE REPAIR OF THE RESORPTION REGIONS BY DENTAL HARD TISSUE PRODUCTIONS IN EXT PDF (Türkçe)
Y. MANİSALI, F. KORAY, G. BAYIRLI
PULPEKTOMİ İLE AYNI ANDA YAPILAN RETROGRAD HİSTOACRYL DOLGU SONRASI PERİAPİKAL MEMBRANDAKİ MİKROBİYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİN ARAŞTIRILMASI-INVESTIGATION OF THE MICROBIOLOGICAL VARIATIONS AT THE PERIAPICAL TISSUE AFTER RETROGRAD HİSTOACRYL FILLING THAT IS WIT PDF (Türkçe)
Servet HARPUTLUOĞLU, Faik ÇOKPEKİN, Ertuğrul ERDOĞAN
YUMUŞAK HİPERPLASTİK ALVEOL KRETLERİNDE YUMUŞAK ASTAR MADDESİ MOLLOPLAST-B NİN KULLANIMI-USE OF RESILIENT DENTURE BASE MATERIAL (MOLLOPLAST-B) IN THE FLABBY HYPERPLASTIC RIDGES PDF (Türkçe)
Necat TUNCER, Ömer KUTAY
ODONTOJEN ENFEKSİYONLARDAN İZOLE EDİLEN MİKROORGANİZMALAR-MICROORGANISMS ISOLATED FROM DENTAL INFECTIONS PDF (Türkçe)
Aygen ILICALI, Dilek İNANÇ, Bilgin ÖNER, Oya BALKANLI
Erişkin periodontitisli dişlerin Periodontal membranındaki hücrelerin ışık ve elektron mikroskobu ile incelenmesi (I)-THE EXAMINATION OF PERIODONTAL MEMBRANE CELLS OF THE TEETH FROM THE ADULT PERIODONTITIS PATIENTS WITH LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPE (I) PDF (Türkçe)
Gülseren KÖKTEN, Elvan KÖKTEN
ERİŞKİN PERIODONTITISLİ DİŞLERİN PERIODONTAL MEMBRANINDAKİ KOLLOGEN İPLİKLERİN IŞIK VE ELEKTRON MİKROSKOBU İLE İNCELENMESİ (II)-THE EXAMINATION OF COLLAGEN FIBERS IN PERIODONTAL MEMBRANE OF THE TEETH FROM THE ADULT PERIODONTITIS PATIENTS WITH LIGHT AND EL PDF (Türkçe)
Gülseren KÖKTEN, Elvan KÖKTEN
BİR KANAL İRRİGASYON MADDESİ "SOLVİDONT'UN ENFEKTE KÖK KANALLARINDAKİ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ (*)-THE EFFICIANCY OF "SOLVIDONT", AN IRRIGATION SOLUTION, ON THE INFECTED ROOT CANALS PDF (Türkçe)
Fevzi BATUR, Taner YÜCEL, Sedat KÜÇÜKAY, Gökhan YÜKSEL
MEKANİK OLARAK KEMİK DEFEKTİ OLUŞTURURKEN MEYDANA GELEN ISININ KEMİK İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ (DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA)-THE EFFECT OF HEAT PRODUCED DURING THE MECHANICAL PREPARATION OF BONE DEFECT ON THE HEALING PROCESS OF BONE (AN EXPERIMENTAL STUDY) PDF (Türkçe)
Sami YILDIRIM, Canan ALATLI, Çetin KASAPOĞLU, Metin ALATLI
ORAL KERATOZLAR- ORAL KERATOSES PDF (Türkçe)
Meral ÜNÜR

Case Reports

AMELOGENESIS IMPERFEKTA: BİR OLGU NEDENİYLE KLİNİK-HİSTOLOJİK TANIMI ve TEDAVİSİ-A CASE OF AMELOGENESIS IMPERFECTA: CLINICAL-HISTOLOGICAL DIAGNOSIS AND TREATMENT PDF (Türkçe)
Nüket SANDALLI, Tankut GÜRSOY, Sevtap GÜRSU

Review Articles

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KONUSUNDA İLKOKUL ÇOCUKLARINA YÖNELİK SAĞLIK EĞİTİMİNİN KURALLARI VE BU KONUDA HAZIRLANMIŞ BİR ÖRNEK-THE PRINCIPLES OF DENTAL HEALTH EDUCATION ADDRESSED TO PRIMARY SCHOOL CHILDREN AND A MODEL DESIGNED REGARDING TO THESE PRINCIPLES PDF (Türkçe)
Gülçin SAYDAM, İnci OKTAY, Ferda DOĞAN


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.