Vol 23, No 2 (1989)

Table of Contents

Original Research Articles

KLASİK PERİODONTAL CERRAHİ GİRİŞİMLERDE KÖK YÜZEYİNE SİTRİK ASİT UYGULAMASININ PULPA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ- THE EFFECTS OF ROOT SURFACE CONDİTİONİNG WITH CİTRİC ACİD ON DENTAL PULP DURING SURGICAL PERIODONTAL THERAPY PDF (Türkçe)
Utku ONAN, Gülden IŞIK, Namık SOYDAN
YIKAMA SOLÜSYONU OLARAK SODYUM HİPOKLORİT-HİDROJEN PEROKSİT KULLANILDIĞINDA, "SONIC-AIR" VE MANİPÜLASYONLA ELDE EDİLEN SONUÇLAR (Scanning Electron Mikroskobu Çalışması)-RESULTS OBTAINED BY SONIC AIR AND MANUAL INSTRUMENTS WHEN SODIUM HYPOCHLORITE HYDROGEN PDF (Türkçe)
Alpay YIRCALI, Gündüz BAYIRLI
SEMENTLEŞEN FİBROMA; 12 OLGU ÜZERİNDE KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK ARAŞTIRMA-CEMENTIFYING FİBROMA, CLINICAL AND HİSTOPATHOLOGİCAL INVESTIGATION OF 12 CASES PDF (Türkçe)
Necla TİMOÇİN, Ayşegül APAYDIN, Sami YILDIRIM, Canan ALATLI, Cüneyt Korhan ORAL
GELİŞİM VE ERİŞKİN DÖNEMLERDEKİ BİREYLERDE YUMUŞAK DOKU PROFİL YAPISININ İNCELENMESİ.-"THE INVESTIGATION OF THE STRUCTURE OF THE SOFT TISSUE PROFILE FOR THE CHILDHOOD AND ADULTHOOD INDIVIDUALS " PDF (Türkçe)
Orhan HAMAMCI
I. VE II. GRUP LOKAL ANESTEZİKLERİN ALLERJİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI-COMPARAMENT OF 1st AND 2nd GROUP LOCAL ANESTHETICS IN ASPECT OF ALLERGIC REACTIONS PDF (Türkçe)
Sedat KÜÇÜKAY, Raif ERİŞEN, Gündüz BAYIRLI, Selmin AŞÇI
ÇEŞİTLİ POSTERİOR KOMPOZİTLERLE DOLGU-KAVİTE KENARININ MİKROSIZINTI AÇISINDAN İNCELENMESİ-A CLINICAL STUDY OF SEVERAL POSTERIOR COMPOSITES AND THEIR MİCROLEAKAGE PDF (Türkçe)
Taner YÜCEL, Erhan AKIN, Namık SOYDAN, Betül TUNÇELLI, Şebnem DEMİREL
CARBAMAZEPİNE (TEGRETOL)'İN SERUM IgA DÜZEYİNE ETKİSİ-THE EFFECT OF CARBAMAZEPINE (TEGRETOL) ON THE SERUM IgA LEVEL PDF (Türkçe)
Necla TİMOÇİN, Bilgin ÖNER
MANDİBULAR NÖROVASKULER SİSTEMİ ÇIKARTILMIŞ SÜT KÖPEKLERİNDE DAİMİ DİŞ GERMLERİNİN PULPALARININ İNCELENMESİ-INVESTIGATION OF THE PULPS OF THE PERMANENT TOOTH GERMS ON THE PUPPIES WHOSE MANDIBULA NÓROVASCULAR SYSTEM IS TAKEN OUT PDF (Türkçe)
Servet HARPUTLUOĞLU, Faik ÇOKPEKİN, Murat ÖCAL

Case Reports

SÜREKLİ DİŞLERİN YEREL ETKENLERE BAĞLI SÜRME GECİKMELERİ VE TEDAVİLERİ PDF (Türkçe)
Elif ÇAKIROĞLU ERBAY, Yıldız ÖZTÜRK
T.M.E. SORUNLARINDA OKLÜZYON ÖĞESİNİN ROLÜ VE ESTETİK ÇÖZÜMLER - Bir Olgu Bildirimi - (T.M.E. ve Estetik Sorunlu Bir Pseudoprognati Olgusu)-ROLE OF OCCLUSAL FACTOR IN TEMPOROMANDIBULAR JOINT PROBLEMS A Case Report (A Case of Pseudoprognathie With T.M.J. P PDF (Türkçe)
Murat AYDIN, Necat TUNCER


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.