Vol 23, No 1 (1989)

Table of Contents

Original Research Articles

KÖK KANALLARINDA "ULTRASONIC", "SONIC" VE EL ALETLERİNİN, SMEAR TABAKASINA ETKİLERİNİN "SEM" İLE İNCELENMESİ-THE EXAMINATION OF THE EFFECT OF THE "ULTRASONIC", "SONIC" AND MANUAL INSTRUMENTS ON THE ROOT CANAL BY THE "SEM". PDF (Türkçe)
Gündüz BAYIRLI, Selmin AŞÇI, Veton HOXHE, Raif ERİŞEN
MENSTÜRAL SİKLUSUN DEĞİŞİK DÖNEMLERİNDE EPİTELYAL ALKALİ FOSFATAZ DEĞİŞİMLERİ-CHANGES IN ORAL EPITHELIAL ALKALINE POSPHATASE IN VARIOUS PHASES OF MENSTRUAL CYCLE PDF (Türkçe)
Necla TİMOÇİN, Ayşegül APAYDIN
FOLİK ASİT VE DİFENİLHİDANTOİN'İN MAST HÜCRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ-THE EFFECTS OF FOLIC ACID AND DIPHENYLHYDANTOIN ON THE MAST CELLS PDF (Türkçe)
Esen ÖZALP, Sevtap GÜRSU, Ahmet H. RODOPMAN
ÇEŞİTLİ POSTERİOR KOMPOZİT DOLGULARIN YÜZEY SERTLİKLERİNİN İNCELENMESİ-THE INVESTİGATİON OF THE SURFACE HARDNESS OF VARİOUS POSTERİOR COMPOSİTES PDF (Türkçe)
Taner Yücel, Tevfik Akıncı, Feyzi Batur, Hatice Gümüş

Case Reports

DEĞİŞİK MARYLAND UYGULAMALARI-VARIOUS APPLICATIONS OF MARYLAND BRIDGES PDF (Türkçe)
Emine H. NAYIR, E. Selim PAMUK, Mehmet S. BEYLİ
BİR OLGU NEDENİYLE RADİKÜLER KİST-RADICULAR CYST : A STUDY ON AN INTERESTING CASE PDF (Türkçe)
Ömer KAYA
DENTAL İMPLANTLARDA EPİTELYAL BİRLEŞİLİM-EPITHELIAL ATTACHMENT BY THE DENTAL IMPLANTS PDF (Türkçe)
Emel AYTUĞ
KÖK DENTIN DİSPLAZİSİ - Bir vaka bildirisi-RADICULAR DENTİN DYSPLASIA PDF (Türkçe)
Altan GÜLHAN, Nüket SANDALLI
BİR HİPODONTİ OLGUSU NEDENİYLE OKLÜZAL REHABİLİTASYON- OCCLUSAL REHABILITATION OF HYPODONTIA - A case report - PDF (Türkçe)
Necat TUNCER, Raif ERİŞEN, Tayfun BİLGİN
PERIODONTAL LIGAMENT ENJEKSİYONU-PERIODONTAL LIGAMENT INJECTION PDF (Türkçe)
Sedat KÜÇÜKAY, Gündüz BAYIRLI


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.