Vol 47, No 2 (2013)

Table of Contents

Original Research Articles

FARKLI ÇÖZÜCÜ İÇEREN TOTAL-ETCH ADEZİFLERİN FARKLI UYGULAMA YÖNTEMLERİNİN BAĞLANMA DAYANIMINA ETKİSİ-Effect of Different Application Methods of Total Etch Adhesives Containing Different Solvents on Bond Strength PDF (Türkçe)
Özgür IRMAK
ANTİBAKTERİYEL İÇEREN GELENEKSEL YAPIŞTIRICI SİMANLARIN SU EMİLİMİ-Water Sorption of Conventional Luting Cements Containing Antibacterial Agents PDF (Türkçe)
Fatih Mehmet Korkmaz, Tamer Tüzüner, Bora Bağış, Özgül Baygın, Sedanur Turgut
DİŞ ETİ RENGİNDEKİ KOMPOZİT REÇİNELERİN SINIF V KAVİTELERDEKİ MİKROSIZINTISININ İNCELENMESİ-Microleakage of Gum-Colored Resin Composites in Class V Cavities PDF (Türkçe)
Zeynep ERGÜCÜ, Tijen PAMİR, Elif ERCAN, Banu ÖNAL
TÜRK TOPLUMUNDAKİ GENÇ BİREYLERDE DİŞ RENK DAĞILIMININ İNCELENMESİ-Investigation of Tooth Color Distribution of Young Patients of Turkish Society PDF (Türkçe)
Değer Öngül, Burcu Çelik, Doğa İlbey, Bülent Şermet
İKİ FARKLI KALSİYUM HİDROKSİT PREPARATININ ENDODONTİK TEDAVİ GÖREN DİŞLERİN DENTİN KIRILMA DİRENCİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ-The Effect of Calcium Hydroxide Application in Two Different Mixtures on Dentin Fracture Strength of Endodontically Treated Tee PDF (Türkçe)
Yusuf Burak BATUR

Case Reports

ORAL LÖKOPLAKİNİN MALİGN TRANSFORMASYONU: OLGU SUNUMU-Malign Transformation of Oral Leukoplakia: A Case Report PDF (Türkçe)
Alp Saruhanoğlu, Nazlı Altın, Sertan Ergun, Hakkı Tanyeri
KÖK REZORPSİYONU OLAN BİR OLGUNUN ENDODONTİK VE CERRAHİ KOMBİNE TEDAVİSİ : OLGU SUNUMU-Endodontic and Surgical Combined Treatment of Case with Root Resorption: Case Report PDF (Türkçe)
Selmin Aşçı, Hakan Özbaş, Yağmur Yalçın

Review Articles

DİŞ GELİŞİMİNE MOLEKÜLER, GENETİK VE HİSTOLOJİK YAKLAŞIM-Molecular, Genetic and Histological Approach to Dental Development PDF (Türkçe)
Pelin Barlak, Figen Seymen
TÜKÜRÜK BİYOMARKERLARIN ERKEN TANIDAKİ ROLÜ-The Role of Salivary Biomarkers in Early Diagnostics PDF (Türkçe)
Melis ARAZ, Yeliz GÜVEN, Oya AKTÖREN
NANO-HİDROKSİAPATİTLİ (n-HAp) DİŞ MACUNLARININ MİNE REMİNERALİZASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ-The Effects of Nano-Hydroxyapatite (n-HAp) Toothpastes on Remineralization of Enamel PDF (Türkçe)
Feyza Nur GÖRKEN, Arzu Pınar ERDEM, Gökşen IKIKARAKAYALI, Elif SEPET


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.