Vol 15, No 4 (1981)

Table of Contents

Original Research Articles

Derin Dentin Çürüğünde Yıkım İle Mikrooganizmalardan Zengin Katmanların Mlkromorfolojik ve Mikrobiyolojik Yöntemler İle İncelenmesi (*) PDF (Türkçe)
Fatma KORAY, Özdem ANĞ, Güven KARTOĞLU
Çeşitli Pulpa Hastalıklarında Kök Kanallarından İzole Edilen Aerop Bakterilerin Kanal Antiseptiklerine Duyarlılığı PDF (Türkçe)
Selmin AŞÇI, Alpay YIRCALI, Güven KARTOĞLU, Gündüz BAYIRLI
Köklerin Canlı Olarak Korunması İle Alveol Kemiği Rezorpsiyonunun önlenmesi (*) PDF (Türkçe)
Selçuk YILMAZ, Ahmet EFEOĞLU
Kuron - Dişeti İlişkisinin Klinik Açıdan Araştırılması PDF (Türkçe)
Semra ÇORAT, Gülseren KÖKTEN
Diş Frezlenmesinde Oluşan Gürültü Seviyeleri-DENTAL DRÃLL—GENERATED NOİSE LEVELS PDF (Türkçe)
İbrahim HIZALAN
Kapanış Bozuklukları İle Kemik Olgunluğu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF (Türkçe)
Nurdan AKKAN

Review Articles

Konservatif Diş Tedavisi Sırasında Yapılan Hatalar ve Ortaya Çıkan Komplikasyonlar PDF (Türkçe)
Mete ÜÇOK
Gelişim Dönemindeki Iskeletsel II. sınıf Vakalara Uygulanan Değişik Bir Tedavi Yöntemi PDF (Türkçe)
Yıldız ÖZTÜRK


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.