Vol 11, No 3 (1977)

Table of Contents

Original Research Articles

Porcine Thyrocalcitoninin Calcium ve D vitamini ile Yapılan Kombinasyonlarının Callus Üzerindeki Etkilerinin Fotodansitometrik Yöntem ile Saptanması Experimental Bir Çalışma PDF (Türkçe)
Cengiz OKTAY

Case Reports

ODONTOMA; Bir Vak'a Bildirisi PDF (Türkçe)
Aygen ILICALI
Sutura Palatina Mediana'mn Genişletilmesi PDF (Türkçe)
Mustafa ÜLGEN
Radyoterapi sonrası Protetik tedaviler PDF (Türkçe)
Engin ARAS, Sara ADADO
Travmaya bağlı diş konum bozuklukları "BİR VAKA DOLAYISİYLE" PDF (Türkçe)
Serpil AYTAN, Filiz YUKAY, Semra CİĞER

Review Articles

Oküler protezler PDF (Türkçe)
Erman Bülent TUNCER


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.