Vol 15, No 3 (1981)

Table of Contents

Original Research Articles

Ağzın Tüm Tümör ve Benzeri Oluşumları «2092 Olgunun İrdelenmesi» PDF (Türkçe)
Yavuz AKSU
Ağız Boşluğunun Epitelyal Tümörleri PDF (Türkçe)
G. ÇORUH, Y. AKSU, T. ÖZBAL
Waldeyer Halkasının Malign Lenfomaları PDF (Türkçe)
Saliha SOYDAN, Yavuz AKSU, Arif ÖZÇAĞIRAN
Ağız Boşluğunun Yumuşak Doku Türleri PDF (Türkçe)
G. ÇORUH, Y. AKSU, E. ER
Dudak Kanserleri PDF (Türkçe)
G. ÇORUH, Y. AKSU, E. Sayın
Ağız Boşluğu Yumuşak Dokuların Retikulum Hücreli Sarkomları PDF (Türkçe)
Saliha SOYDAN, Yavuz AKSU, Arif ÖZÇAĞIRAN
Tükrük Bezi Kökenli Tümörler PDF (Türkçe)
M. TUNÇYÜREK, Y. AKSU, A. V. TUNCER
Dev Hücreli Reparatif Granülom'lar «285 Olgunun İrdelenmesi» PDF (Türkçe)
Mine TUNAKAN, Yavuz AKSU
Çenelerin Odontojenik ve Nonodontojenik Tümör, Kist ve Tümör Benzeri Oluşumları (*) PDF (Türkçe)
F. ÖZTOP, Y. AKSU, A. V. TUNCER
Ağız ortamındaki diş sert yüzeylerin üzerini kaplayan organik örtünün mikromorfolojik düzeyde incelenmesi PDF (Türkçe)
Fatma KORAY, Taner YÜCEL

Case Reports

Odontogenic Carcinosarcoma Of The Mandible: A Case Report PDF (Türkçe)
MELİH TAHSINOĞLU, BEDRETTİN GÖRGÜN, SEDAT ÇÖLOĞLU, GULÇİN ERSEVEN


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.