Vol 16, No 2 (1982)

Table of Contents

Original Research Articles

«Zuckertee - Karies» - Küçük Çocuklarda Görülen Süt Dişi Çürüklerinin Yeni Bir Şekli (*) PDF (Türkçe)
W. E. Wetzel
Sabit Protezlerde Kullanılan Bazı Metal Alaşımlarının Karşılaştırılması (*) PDF (Türkçe)
Erdal Poyrazoğlu, Pınar Meriç
İskeletsel II. Sınıf Vak'alarda Üst Çene Düzlemi Eğiminin ANB Açısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi PDF (Türkçe)
Yıldız Öztürk
Kuron Kenarlarının Dişeti Üzerine Etkileri (*) PDF (Türkçe)
Gülseren Kökten, Semra Çorat
Akrilik - Metal Bağlantısında, Retansiyon Kürelerinin Boyutsal ve Sayısal Fonksiyonları Üzerine Araştırmalar (*) PDF (Türkçe)
Babür Caniklioğlu, Hami Özel
Çocuklarda Sosyo - Ekonomik Faktörlerin Diş Gelişmesine Etkisinin Geriye Doğru Eliminasyon Metodu ile Araştırılması PDF (Türkçe)
Yavuz H. Sinoplu
Kapiller Hemangioma ve Klinik Yanılmalar PDF (Türkçe)
Mehmet Ercan, Osman Kumkumoğlu, Canan Alatlı
Coben Koordinat Baş - Yüz Analizi PDF (Türkçe)
Nurdan Akkan
Derin Dentin Çürüğü Tedavilerinde Kavite Tabanında Yumuşak Dentin Bırakılarak Yapılan İndirekt Kuaffaj ve Kalsiyumhidroksit Altında Yumuşak Dentin Tabakasının Remineralizasyonu (Elektron mikroskobu ile in vivo araştırma) PDF (Türkçe)
Fatma Koray

Case Reports

Ektodermal Displazi'li Bir Çocuğun Protetik Tedavisi (****) PDF (Türkçe)
G. Koçak, A. Gülhan, N. Sandallı
Bir Mikrosefali Vak'asında Kafa-Yüz İlişkisinin İncelenmesi PDF (Türkçe)
Nurdan Akkan, Nedret Gürsoy
Adenoid Kistik Karsinom: BÎR OLGU BİLDİRİSİ PDF (Türkçe)
Necla Timoçin, Osman Gümrü, Canan Alatlı
Mine İncisi (Bir Vak'a Bildirisi) PDF (Türkçe)
Fatma Koray

Review Articles

Protez Kaide Plağı Altındaki Yumuşak, Hareketli Alveol Kretleri (*) PDF (Türkçe)
Senih Çalıkkocaoğlu


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.