Vol 9, No 4 (1975)

Table of Contents

Original Research Articles

Protez kullanmaya başlayan hastaların Aerop ağız Florasının incelenmesi-A study of aerobic flora of the mouth in complete denture wearers PDF (Türkçe)
Senih ÇALIKKOCAOĞLU, Gülümser KOÇAK, Zehra GÜVENER, Özdem ANĞ
Kortikosteroidlerin, Spesifik ve Non Spesifik ilaçların kombinasyonlarının enfekte kök kanallarında in vivo ve in vitro etkilerinin incelenmesi PDF (Türkçe)
Lüey ELHASENİ
Yeni bir metod ile tam (Full) kuron yapımı PDF (Türkçe)
Atilla USER
N-Butyl Cyanoacrylate'ın direkt Kuaffaj da kullanılması PDF (Türkçe)
Şükrü ŞİRİN
Normal ve Parçalı Köprü Sistemlerinin Direnç Yönünden Fiziksel ve Yapısal Karşılaştırması PDF (Türkçe)
Erdal POYRAZOĞLU

Case Reports

Monoamin oksidaz inhibitörlerinin farmakolojik geçimsizliklerinin ortaya çıkardıkları komplikasyonlara Diş Hekimliği açısından bir bakış PDF (Türkçe)
Bora Altınel ATAMAN
Odontogenic myxoma : report of case PDF (Türkçe)
Melih TAHSİNOGLU, A. Sedat ÇÖLOĞLU
Calcifying Epithelial Odontogenic Tumor (Pındborg Tümörü); Bir Vak'a Bildirisi PDF (Türkçe)
Aygen ILICALI

Review Articles

Fotoelastik metodla yapılan araştırmelarda üç boyutlu diş modellerinin hazırlanması ve meydana gelen kuvvet çizgilerinin analizi (*) PDF (Türkçe)
Muzaffer ERSOY


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.