Vol 12, No 1 (1978)

Table of Contents

Original Research Articles

Akut Nekrotizan Ülseratif Gingivitis «Vincent Tipi» Vakalarında Terapötik İlaçların etkileri Üzerinde İncelemeler PDF (Türkçe)
Utku ONAN

Case Reports

MESİODENS Olgu Takdimi PDF (Türkçe)
Gündüz BAYIRLl, Feyzi BATUR, Mete ÜÇOK
SÜPERPOZİSYON APEREYLERİ (Overlay Dentures - Bir vaka münasebetiyle) PDF (Türkçe)
Nuri MUĞAN, Turan PİŞKİN
Diş kavislerinin diş eksikliklerine bağlı boşlukların Ortodontik olarak kapatılabileceği ve kapatılmaması gerektiği vakalar PDF (Türkçe)
Mustafa ÜLGEN
Hareketli Kilitli Protezlerde tutuculuğu arttıran yöntemler PDF (Türkçe)
Engin ARAS
Gebelikte Hiperplazik Dişeti (Vaka Takdimi) PDF (Türkçe)
Şule YÜCETAŞ, Mustafa Nazım TÜRKER

Review Articles

Konservatif Diş Tedavisi açısından Laser ışınlarının dişhekimliğindeki yeri PDF (Türkçe)
Cengiz KOÇKAPAN
Şeker Alkollerinin (sorbit ve ksilit) Çürük Profilaksisindeki Değeri PDF (Türkçe)
Taner YÜCEL


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.