Vol 10, No 1 (1976)

Table of Contents

Original Research Articles

Pulpa - Periodonsium ilişkileri PDF (Türkçe)
Halûk BAYLAS
Parotin'in Kırıklarda Kallüs Teşekkülüne Etkisi PDF (Türkçe)
Ercüment KONUKMAN
Nikotinin Dişeti üzerindeki Histopatolojik Etkilen PDF (Türkçe)
Füsun BAYLAS
Normal ve Parçalı Köprü Sistemlerinin Direnç Yönünden Fiziksel ve Yapısal Karşılaştırması PDF (Türkçe)
Erdal P0YRAZOĞLU

Case Reports

üst Çenede Protez öncesi Cerrahi Müdahaleler PDF (Türkçe)
Aygen ILICALl

Review Articles

Periodontal ve Gingival Abse PDF (Türkçe)
Gündüz BAYIRLI
Diş Çürükleri ile Eser Elementler Arasındaki ilişkiler PDF (Türkçe)
Mübin SOYMAN


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.