Vol 17, No 1-2 (1983)

Table of Contents

Original Research Articles

Diş Boyutu Uyuşmazlığının Angle Sınıflamasına Göre İncelenmesi PDF (Türkçe)
Yıldız Öztürk
Nötral Kapanışlı Bireylerde Ön-Arka Yönde Iskeletsel ve Dento-Alveoler İlişkilerin Sefalometrik Olarak İncelenmesi PDF (Türkçe)
Yıldız Öztürk
Sinus Maxillaris ile Diş Kökleri Arasındaki İlişki PDF (Türkçe)
Cevdet Erimoğlu, Tülin Özbayrak, Gülseren Kökten
Çeşitli Dolgu Maddelerinde Başlangıç pH Değişimleri (*) PDF (Türkçe)
M. Üçok, T. Yücel
Ortodontik Aygıtların Yapımında Kullanılan Yeni Bir Lehim Eriticisi PDF (Türkçe)
Babür Caniklioğlu, H. Emine Nayır
B12 Vitaminin Ağız Hastalıklarının Tedavisindeki Rolü(*) PDF (Türkçe)
Füsun Ayabakan

Case Reports

Yüz ve Boyun Fistülleri (**) - İlginç bir vak'a nedeniyle - PDF (Türkçe)
Necla Timoçin, Osman Z. Gümrü
Fibröz Displazi - Bir vak'a bildirisi - PDF (Türkçe)
Necla Timoçin, Osman Z. Gümrü, Metin Alatlı
Kalsifiye Epitelyal Odontogenik Tümör - Bîr vak'a bildirisi - PDF (Türkçe)
Aygen Sargut, Osman Z. Gümrü
Büyük Azılar Bölgesinde Fazla Dişler ve Ektopi PDF (Türkçe)
Gündüz Bayırlı, Mete Üçok

Review Articles

İlmî Yazılarda Uyulması Gereken Esaslar PDF (Türkçe)
Gündüz Bayırlı


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.