Vol 21, No 1234 (1987)

Table of Contents

Original Research Articles

BAŞ VE BOYUN BÖLGESİNDE MALÎGN TÜMÖRÜ OLAN HASTALARDA RADYOTERAPİ ESNASINDA TÜKÜRÜK IgA DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER PDF (Türkçe)
Ülker GÜÇ, Nevin AKYÜZ, Ahmet SİVAS
KEMOTERAPÎ GÖREN HASTALARDA AĞIZ FLORASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER PDF (Türkçe)
Ülker GÜÇ, Nevin AKYÜZ, Ömer KASIMOĞLU, Ahmet KİZİR
7-15 YAŞLAR ARASINDAKİ ÇOCUKLARDA ÇÜRÜK SIKLIĞI VE AĞIZ HİJYENİ PDF (Türkçe)
Altan GÜLHAN, Tevfik AKINCI, Müfit UZ
ERZURUM YÖRESİNDE "KITLAMA" ŞEKER KULLANMA ALIŞKANLIĞI OLAN KİŞİLERDE ÇÜRÜK VE SONUÇLARININ İNCELENMESİ(*) PDF (Türkçe)
M. ÜÇOK, N. SEVEN, Z. KIRLIOĞLU
CAM ÎYONOMER SIMANLARININ YÜZEY SERTLİKLERİNİN İNCELENMESİ (*) PDF (Türkçe)
M. ÜÇOK
MM3000-Sonic-a r ve El Aletleriyle Genişletilen Kök Kanallarının "Scannin Electron" Mikroskobu ile incelenmesi: PDF (Türkçe)
Gündüz BAYIRLI, Selmin AŞÇI, Raif ERİŞEN

Case Reports

KAZANILMIŞ ALT ÇENE DEFEKTLERİNDE PROTETÎK REHABİLİTASYON (**) PDF (Türkçe)
Tayfun ÖZDEMİR, Esengün ÇAMLI, Haluk KESKİN
"SEALAPEX"ÃN İÇ REZORPSÃYONLARDA KULLANILMASI PDF (Türkçe)
Gündüz BAYIRLI, Selmin AŞÇI, Raif ERİŞEN

Review Articles

AMALGAMLARDAKI SON GELİŞMELER VE POLİSAJ SORUNU PDF (Türkçe)
Hikmet ÇAMLI
KÖK KANALLARININ YIKANMASI PDF (Türkçe)
Gündüz BAYIRLI
KOMPOZÃT DOLGULARIN PULPAYA ETKİLERİ PDF (Türkçe)
Gündüz BAYIRLI


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.