Vol 11, No 4 (1977)

Table of Contents

Original Research Articles

Research On The Bacteriostatic Effects Of Zinc Phosphate And Germıcıd Cements (*) PDF (Türkçe)
Erhan AKIN, Dilek İNANÇ, Erdal POYRAZOĞLU, Özdem ANĞ
Methylmethacrylat'lı Methylmethacrylat'sız Dolguların Pulya Tesirleri ve Histopatolojik Tetkikleri PDF (Türkçe)
İbrahim ETİKAN, Burhan TURFANDA
Temporomandibular Eklem Sendromu (*) -Temporomandibular Joint Syndrome PDF (Türkçe)
Cihat BORÇBAKAN, Selahattin OR, Şakir AKÇA
Gebe Kadınlardan Alınan Âğız Ve Vaginal Yaymaların Karşılaştırılması PDF (Türkçe)
Şule YÜCETAŞ, Nazım Mustafa TÜRKER
İstanbul Yakınındaki Bir Köyde Ağız—Diş Sağlığının incelenmesi PDF (Türkçe)
S. VELİCANGİL, Ö. GÜRAY, İ. OKTAY, G. ÖCALAN
Porcine Thyrocalcitoninin Calcium ve D Vitamini ile Yapılan Kombinasyonlarının Callus Üzerindeki Etkilerinin Fotodansitometrik Yöntem ile Saptanması Experimental Bir Çalışma PDF (Türkçe)
Cengiz OKTAY

Review Articles

Diş Çürüklerinden Korunma PDF (Türkçe)
Gündüz Şekip BAYIRLI
Kompozitler ve Bunlarla İlgili Son Gelişmeler PDF (Türkçe)
Hikmet ÇAMLI, Cengiz KOÇKAPAN


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.