Vol 12, No 3 (1978)

Table of Contents

Original Research Articles

Spastik Paralizli Hastaların Diş Tedavilerinde Premedikasyonun Önemi PDF (Türkçe)
Şükrü ŞİRİN, Aydan ŞİRİN, Mübin SOYMAN
Replika - Tekniği ve Ağız Boşluğunda Kullanılması PDF (Türkçe)
Cengiz KOÇKAPAN, Sami BÜYÜKGÖKÇESU, Taner YÜCEL
Dudak Damak Yarıklarının Oluşumudan Genetik Faktörler (*)-The Effects of Genetic Factors In the Formation of Cleft-Lip and Palate PDF (Türkçe)
Cihat BORÇBAKAN, B. Sıtkı ŞAYLI, Şakir AKÇA, A. Samimi DEMİRALP, Selahattin OR
Gebe Kadınlardan Alınan Ağız ve Vağinal Yaymaların Karşılaştırılması PDF (Türkçe)
Şule YÜCETAŞ, Mustafa Nazım TÜRKER
Tekrar Eden Aftöz Stomatitlerde İmmunoterapinin Rolü PDF (Türkçe)
Osman ERDOĞAN

Case Reports

Orbita Epitezlerl (***) PDF (Türkçe)
Nuri MUĞAN, Esengün YENGİN
Mandíbula Sarkomları (16 vaka bildirimi )-SRCOMAS OF THE MANDIBLE (report of 16 cases) PDF (Türkçe)
Bedrettin GÖRGÜN

Review Articles

Pulpa Soysuzlaşmaları PDF (Türkçe)
Mete ÜÇOK
Çenelerdeki Doku Kayıpları Konusunda Güncel Düşünceler PDF (Türkçe)
Pierre TINEL, Engin ARAS
Dokunun Akrillere Karşı Duyarlılığı PDF (Türkçe)
Seyfettin BAYDAŞ
Diş Çürük Aktivitesinin Saptanmasında Laktobasillerin Asit Oluşturma Göstergesi Olarak Kullanılan Kolorimetrik Bir Deney - Snyder Deneyi PDF (Türkçe)
Yahya HAKGÜDENER


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.