Vol 20, No 1234 (1986)

Table of Contents

Original Research Articles

ÇENE KİSTLERİ ÎLE İLGİLİ BİR KLİNİK ARAŞTIRMA PDF (Türkçe)
Necla TÃŽMOÇÃŽN, Nevin AKYÜZ, İnci OKTAY
CLASS 11 DÎVİZYÛN 1 KAPANIŞ DÜZENSİZLİĞİ OLAN UZUN YÜZ SENDROM'LU VAKALARIN SEFALOMETRİK ÖZELLİKLERİ VE ORTODONTİK TEDAVİLERİNİN BÎR DEĞERLENDİRMESİ. PDF (Türkçe)
Melek YILDIRIM, Ayşen ERGÜNLÜ, Nilüfer GÖZLER
AİLENİN ÇOCUĞUN DÎŞ-AĞIZ SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI PDF (Türkçe)
A. Gülhan, N. Sandallı, T. Akıncı, M. Uz, S. Özkan
MONGOLOİDLERDE DîŞ EKSİKLİĞİ PDF (Türkçe)
Z. Üçok
ÇOCUK DÎŞHEKÎMLÎĞİNDE STRESİN ÖNEMİ VE RESİM ÇİZDİRİLEREK BELİRLENMESİ PDF (Türkçe)
Z. Üçok, S. Özkan
KÖK KANALI DOLGU MADDELERİNE DOKU REAKSİYONLARI PDF (Türkçe)
Gündüz BAYIRLI, Selmin AŞÇI, Dina ERDİLEK, Canan ALATLI

Case Reports

KÖK DENTIN DİSPLAZİSİ "BÎR OLGU NEDENİYLE" PDF (Türkçe)
Necla TİMOÇİN, Nevin AKYÜZ, Sevtap GÜRSU
EKTOPÎK SÜREN ALT YAN KESİCİLER VE TEDAVİLERİ PDF (Türkçe)
Nilüfer GÖZLER, Türköz UĞUR
KAYNAŞMA PDF (Türkçe)
Sami BÜYÜKGÖKÇESU, Selmin AŞÇI
KÖK REZORPSİYONLARININ TEDAVİSİ OLGU TAKDİMİ PDF (Türkçe)
Gündüz BAYIRLI, Selmin AŞÇI
KLİNİK ATAŞMAN DÜZEYİ ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN KOLAY BİR OKLUZAL STENT YAPIMI PDF (Türkçe)
Utku ONAN, Gülden EFEOĞLU

Review Articles

DÎŞHEKÎMLÎĞÎ İLMÎ, UYGULAMA ALANININ ÖZELLİĞİ, OKLOZAL REHABİLİTASYONUNUN ANLAMI VE FELSEFESİ PDF (Türkçe)
Nuri MUĞAN
AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI VE EĞİTİM PDF (Türkçe)
Tevfik AKINCI
BÜYÜK AZILARIN KÖK VE KANAL SAYILARI PDF (Türkçe)
Gündüz BAYIRLI
KÖK KANALLARINDA "SMEAR" TABAKASI PDF (Türkçe)
Gündüz BAYIRLI
"KALSİYUM HİDROKSİT'Lİ İKİ YENÎ KÖK KANALI DOLGU MADDESİ: CALCÎOBİOTİC ROOT CANAL SEALER ve SEALAPEX". PDF (Türkçe)
Sedat KÜÇÜKAY, Işıl KARAGÖZ
TÜRKİYE'DE DİŞ ÇÜRÜKLERİNİ İSTATİSTİK OLARAK İNCELEYEN ARAŞTIRMALARA GENEL BAKIŞ PDF (Türkçe)
Alpay YIRCALI, Gündüz BAYIRLI


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.