Vol 4, No 4 (1970)

Table of Contents

Original Research Articles

Alginatlann ölçü kaşıklarına tutunma kuvvetleri (x) PDF (Türkçe)
C. TOKMAN, L. HUPFAUF
Kan Şekeri Yüksek Diabetiklerin Gingiva Epitelindeki Glikojen üzerine araştırma PDF (Türkçe)
Fatma KORAY

Case Reports

Üst Orta Keserlerinde indifa gecikmesi olan bir vak'anın tedavisi PDF (Türkçe)
Türköz UĞUR
Diş Hekimliğinde Ambulatuvar Genel Anestezi PDF (Türkçe)
Ahmet TUTAN

Review Articles

Süt Dişlerinin Çekimi Problemi ve Çekim tekniği PDF (Türkçe)
Altan GÜLHAN
Dev Hücreli Kemik Lezyonlarının Patolojik Farkları PDF (Türkçe)
A. Sedat ÇÖLOĞLU
Dişhekimliğinde Hook Kanunu ve Epolmanın Deformasyonla ilişkileri (x) PDF (Türkçe)
M. Babür CANİKLİOĞLU


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.