Vol 6, No 1 (1972)

Table of Contents

Original Research Articles

Hassasiyetin Tedavisinde lontoforez Metodunun kullanılması ve diğer Medikamantöz Metodlarla Mukayeseli Tetkiki (x) PDF (Türkçe)
Gönül ALPASLAN, Yüksef NORAS
Kök Kanallarının irrigasyonunda Geniş Spektrumlu Muhtelif Poliantibiotik Patlarının Tesirleri (*) PDF (Türkçe)
İbrahim ETİKAN

Case Reports

Bir Vak'a Dolayısı ile Melanodonsi ve Tedavisi PDF (Türkçe)
Altan GÜLHAN, Sanay GÜRSOY
Ortodontide Kötü Alışkanlıkların önemi (Tipik bir vak'a münasebetiyle)-The Role of bad habits in Orthodontics (Report of a Rare Case) PDF (Türkçe)
Necla ENÜNLÜ
Theoretische Graundlagen der Abformmethode Nach Schrenemakers PDF (Türkçe)
Gürbüz ÖZTÜRK

Review Articles

Mukogingival Operasyonlar PDF (Türkçe)
Peker SANDALLI
Çene Osteomyelitis'leri hakkındaki eski ve yeni düşüncelerin karşılaştırılması PDF (Türkçe)
Suat İsmail GÜRKAN
Bölümlü Protezlerde Yeni Görüşlerin Mantığı: Oklüzal Tırnakların Endikasyon ve Kontrendikasyonlan PDF (Türkçe)
Metin TURFANER
Mortal Amputasyonda çeşitli maddelerin pulpa üzerine etkilerinin klinik ve radyolojik incelenmesi (x) PDF (Türkçe)
Özen TUNCER


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.