Vol 5, No 4 (1971)

Table of Contents

Original Research Articles

Diş Tababetinde, Hastaların Radyolojik Tetkikleri Esnasında, Hastanın ve Diş hekiminin Radiasyondan Korunması için Kurşunlu önlük kullanılmalımıdır? PDF (Türkçe)
Bedii Küçüküçerler

Case Reports

Vitamin ve Hormonların Diş ve Periodontal Dokular üzerindeki etkileri PDF (Türkçe)
Peker Sandallı
Rushton Hiyalin Cisimli Odontogen Kist; bir vaka bildirisi PDF (Türkçe)
Melih Tahsinoğlu, Kemal Yüce, Sedat Çöloğlu
Kronik Alveoler Abseli Dişlerin Endodontik yolla Tedavileri PDF (Türkçe)
Köksal Baloş

Review Articles

Çene Osteomyelitis'leri hakkındaki eski ve yeni düşüncelerin karşılaştırılması (x) PDF (Türkçe)
Suat İsmail Gürkan
Genel Implantoloji ve Implants - Aiguilles PDF (Türkçe)
Erhan Akın
Dişhekimliği Cerrahisinde Antisepsis ve Asepsis PDF (Türkçe)
Tülin Kurolay
Die Abformung Als Grundlage der Herstellung Totaler Prothesen (x) PDF (Türkçe)
Gürbüz Öztürk
Mortal Amputasyonda çeşitli maddelerin Pulpa üzerine etkilerinin klinik ve Radyolojik incelenmesi (x) PDF (Türkçe)
Özen Tuncer


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.