Vol 8, No 2 (1974)

Table of Contents

Original Research Articles

TAM PROTEZ AYGITI KULLANAN HASTALARDA PTC (PHENYL-THİO-CARBAMİDE) TAD ALMA EŞİK DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA PDF (Türkçe)
G. Zembilci, G. Koçak, E. Özalp
ARK BOYU SAPMASININ ALT KESER DİŞLERİN YERLEŞME DURUMUNA ETKİSİ (*)-THE EFFECT OF MANDIBULAR ARCH LENGTH DISCREPANCY ON THE POSITIONING OF LOWBR INCISORS PDF (Türkçe)
Ümit Gazilerli, Mirzen Arat
ELEKTRİK, UYARANLARIN HASIL ETTİĞİ DENTİN HİPERALJİSİ VE ANESTEZİSİNDE ELEKTRO-HİDRODİNAMİK MEKANİZMA PDF (Türkçe)
Turan Cengiz, Haluk Baylas
KAV İT E PREPARASYOİMLARINDA ELEKTRO-ANESTEZİ'NİN : ETKİLERİ (*) PDF (Türkçe)
Peker Sandallı
DİŞHEKİMLİĞİNDE AKUPÜNKTÜR (*) PDF (Türkçe)
Ercüment Konukman, Osman Erdoğan
SÜT DİŞLERİNİN MESİO - DİSTAL BOYUTLARININ SAPTANMASI PDF (Türkçe)
Altan Gülhan, Sanay Gürsoy
«7-15 YAŞLAR ARASINDAKİ İLK VE ORTAOKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARDA AĞIZ HİJYENİ İLE ÇÜRÜK FREKANSI ARASINDAKİ İLİŞKİLER» PDF (Türkçe)
Altan Gülhan, Nükhet İzbul
ÇEŞİTLİ AĞİZ LEZYONU BULUNAN ŞEKER HASTALARINDAN VE NORMAL ŞAHISLARIN BOĞAZ SALGILARINDAN İZOLE EDİLEN LİZOZİM YAPAN SUŞLAR HAKKINDA PDF (Türkçe)
Ömer Kasımoğlu, Suphi Konukman, Perihan Hallaç, Ercüment Konukman

Case Reports

MASSETERDE LOKALİZE 3 MİYOSİTİS OSSİFİKANS TRAVMATİKA VAK'ASI (*) PDF (Türkçe)
Suphi Konukman, Ercüment Konukman

Review Articles

CERRAHİ ORTODONTİDE SEFALOMETRİNİN ÖNEMİ (*) PDF (Türkçe)
Oktay Üner
EPİLEPSİ VE EPİLEPTİK HASTALARDAKİ DİŞ TEDAVİLERİ SORUNU PDF (Türkçe)
Faruk Vural
FOTOĞRAF İLE ORTODONTİK DİAGNOZ'da YENİ BİR METOD-A NEW PHOTOGRAPHICAL DIAGNOSTIC METHOD IN ORTHODONTIES PDF (Türkçe)
Oğuz Baz


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.