Vol 7, No 1 (1973)

Table of Contents

Original Research Articles

Fasetli köprü gövdelerinin döküme hazırlanmasını kolaylaştıran bir metod (*) PDF (Türkçe)
Lem'i Belger
X - Işınlarının Odontogenesis üzerinde etkileri; deneysel araştırma PDF (Türkçe)
Gülçin Özeren Erseven

Case Reports

Surgical - Orthopedic treatment of traumatic laterognathy (*)- PDF (Türkçe)
N. Enünlü, H. Z. Konuralp
Twin - Wire ve Jarabak kombinasyonu bir ark (*) PDF (Türkçe)
Ümit Gazilerli
Bir persiste süt dişi vakası dolayısı ile jerm noksanlığında bağlı fizyolojik rezorbsiyon gecikmelerine toplu bakış PDF (Türkçe)
Altan Gülhan
Çiğneme basınçlarını dikey yönde ölçen yeni bir aparey PDF (Türkçe)
Erhan Akın

Review Articles

Endodontic Failures PDF (Türkçe)
Gündüz Şekip Bayırlı
Şeker Hastalığının (Diabetes Mellitus) teşhisinde diş hekimlerince tatbik edilebilecek testler PDF (Türkçe)
Erdoğan Turgut
Rehrmann metoduyla apikal rezeksiyon PDF (Türkçe)
Selda Ertürk
Proteze cerrahi yardım bakımından protetik ve cerrahi ana fikirler PDF (Türkçe)
Aygen Ilıcalı


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.