Vol 29, No 2 (1995)

Table of Contents

Original Research Articles

FİSSÜR ÖRTÜCÜ UYGULAMALARININ TÜKÜRÜK MUTANS STREPTOKOKLARI VE LAKTOBASİL ORANLARINA ETKİSİ*-THE EFFECT OF FISSURE SEALANT ON SALIVARY MUTANS STREPTOCOCCI AND LACTOBACILLI PDF (Türkçe)
Gamze Eren, Güven Külekçi, Tevfik Akıncı
NÖTR VE ALKALİ pH'LARDAKİ KALSİYUM HİDROKSİT VE TİTANYUM DİOKSİT PATLARININ ANTİMİKROP ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ*-COMPARISON OF ANTIBACTERIAL EFFECTIVENESS OF TITANIUM DIOXIDE AND CALCIUM HYDROXIDE PASTES AT NEUTRAL AND ALKALINE pHs PDF (Türkçe)
Seçkin Dindar, Güven Külekçi, Hakan Özbaş, Fatma Turan
MANDIBULAR LATEROGNATİZMİN CERRAHİ TEDAVİSİ-SURGICAL TREATMENT OF MANDIBULAR LATEROGNATHISM PDF (Türkçe)
Tamer Koldaş, Tahir Hayırlıoğlu, Cengizhan Keskin, Sibel Biren
KULLANIM SONRASI DIŞ FIRÇASI ÜZERİNDE KALAN MİKROORGANİZMALARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER*-FACTORS EFFECTING THE MICROORGANISMS RETAINED ON THE TOOTHBRUSHES AFTER USAGE PDF (Türkçe)
Figen Seymen, Tevfik Akıncı, Güven Külekçi
FARKLI YÖNTEMLERLE UYGULANAN İKİ TİP POSTERİOR KOMPOZİT REZİN MATERYALİNİN DİŞ KASPLARINDA OLUŞTURDUĞU DEFORMASYON VE KIRILMA DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ-THE EFFECT OF TWO DIFFERENT TYPES OF POSTERIOR COMPOSITE RESIN MATERIALS APPLIED BY DIFFERENT PDF (Türkçe)
Jale Görücü, Gönül Alpaslan
İKİNCİ SINIF KAVITELERDE GINGIVAL BASAMAĞIN OKLUZO-APİKAL YÖNDE SINIRI İLE DİŞETİ PAPİLİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ-THE EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE BORDER OF THE GINGIVAL CAVOSURFACE MARGIN ON THE OCCLUSO-APICAL DIRECTION AND TH PDF (Türkçe)
Yasemin Benderli
ÇEŞİTLİ CAM İYONOMER SİMANLARINA UYGULANAN FARKLI BİTİRME TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI-THE COMPARISON OF VARIOUS TECHNIQUES OF FINISHING AND POLISHING FOR DIFFERENT GLASS IONOMER CEMENTS PDF (Türkçe)
Berna Tarım, Sami Büyükgökçesu, Kağan Gökçe

Case Reports

ORTODONTİ PRATİĞİNDE SPEED APAREYININ YERİ Olgu Bildirisi -SPEED APPLIANCE IN CLINICAL PRACTICE Case Reports PDF (Türkçe)
Eray Erdoğan
ELLIS-VAN CREVELD SENDROMU* (CHONDROEKTODERMAL DİSPLAZİ) Olgu Bildirisi-CHONDOECTODERMAL DYSPLASIA PDF (Türkçe)
Altan Gülhan, Elif Sepet, Zeynep Aytepe, Mehmet Köseoğlu

Review Articles

ETİK KOMİTELER VE DİŞ HEKİMLİĞİ PDF (Türkçe)
Şefik GÖRGEY
MANDIBULER OSTEORADYONEKROZDA HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ PROTOKOLÜ-HYPERBARIC OXYGEN THERAPY PROTOCOL IN MANDIBULAR OSTEORADIONECROSIS PDF (Türkçe)
Şamil Aktaş, Sinan Soley, Özen Doğan


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.