Vol 32, No 3 (1998)

Table of Contents

Original Research Articles

KALP HASTASI ÇOCUKLARIN AĞIZLARINDA ACTINOBACILLUS AGTINOMYCETEMCOMITANS, PORPHYROMONAS VE PİGMENTLİ PREVOTELLA CİNSİ BAKTERİLERİN VARLIĞI*-THE PRESENCE OF ACTINOBACILLUS ACTINOMY-CETEMCOMLTANS, PORPHYROMONAS AND PIGMENTED PROVOTELLA SPECIES IN THE MOUTH PDF (Türkçe)
Şirin Bulut, Ali Şener, Erdem Şur, Gamze Aren, Oya Aktören, Güven Külekçi
SUPERIOR PEDİKÜLLÜ FARİNGEAL FLEP YÖNTEMİ İLE VELOFARİNGEAL YETMEZLİK TEDAVİSİ-MANAGEMENT OF VELOPHARYNGEAL INCOMPETENCE WITH SUPERIORLY BASED PHARYNGEAL FLAP METHOD PDF (Türkçe)
M. Erol Demirseren, Alper Alkan, H. Rıfat Özakpınar, Kutlu Sevin
TEMPOROMANDİBULAR EKLEM DİSFONKSİYON SENDROMUNDA ETYOLOJİK FAKTÖRLERİN DAĞILIMI-THE DISSOCIATION AT THE CAUSATIVE FACTORS IN TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION SYNDROME PDF (Türkçe)
A. Karan, V. Kavuncu, A. Değer, Ş. R. Ömer, Z. Kılıç, C. Keskin, C. Aksoy
YAŞLA BİRLİKTE PULPA KANALLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ-THE EVALUATION OF AGING CHANGES IN ROOT CANALS PDF (Türkçe)
Fatma Atakul, Şehmuz Bakır, İzzet Yavuz
TME İNTERNAL DÜZENSİZLİĞİ OLAN DKNTOFASİAL DEFORMİTELİ HASTALARIN ORTOGNATİK CERRAHİDEN ÖNCE VE SONRA AKSİYOGRAF İLE KONDİLER YOL TRA]ELERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ-STATISCAL EVALUATION OF MEASUREMENTS BEFORE AND AFTER ORTOGNATHIC SURGERY PDF (Türkçe)
Hüseyin Fahrizade, Emel Derviş, Erman Tuncer
ÜÇ FARKLI RETROGRAD DOLGU MATERYALİNİN MİKROSIZINTI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-THE EVALUATION OF THE MICROLEAKAGE OF 3 DIFFERENT RETROGRADE FILLING MATERIALS PDF (Türkçe)
Şehmuz Bakır, Fatma Atakul
PROTETİK TEDAVİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARIN PROTEZ DAĞILIMLARININ VE AĞIZ HAZIRLIKLARININ İNCELENMESİ-THE EVALUATION OF THE PROSTHETIC NEED DISTRIBUTION AND ORAL PREPARATIONS FOR THE PATIENTS WHO APPLIED FOR THE PROSTHESIS TREATMENT PDF (Türkçe)
Berk Bellaz, Mehmet Ali Kılıçarslan, Yumuşhan Günay, Hüseyin Haskan

Case Reports

BURUN PROTEZLERİNDE RETANSİYON (İKİ VAKA BİLDİRİSİ)-RETENTION OF THE NASAL PROTHESIS PDF (Türkçe)
Y. Günay, İ. B. Bellaz, T. Gülten, Y. Ermiş, B. Karayazgan
DİŞ ÇEKİM KOMPLİKASYONUNA BAĞLI GELİŞEN ODONTOJEN KAYNAKLI OSTEOMYELİT TEDAVİSİ VE TAKİBİ (İKİ OLGU NEDENİYLE) *-THE TREATMENT AND FOLLOW UP FOR AN ODONTOGENIC OSTEOMYELITIS CAUSED RY COMPLICATION FOLLOWING THE TOOTH EXTRACTION (TWO CASE REPORT) PDF (Türkçe)
Mehmet Yaltırık, Çetin Kasapoğlu, Hakan Özyuvacı, Kerem Dedeoğlu
PALATAL ANGÃOLEÃOMYOMA*-PALATAL ANGIOLEIOMYOMA: A CASE REPORT PDF (Türkçe)
Banu Gürkan, Cüneyt Korhan Oral, Vakur Olgaç


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.