Vol 32, No 2 (1998)

Table of Contents

Original Research Articles

ÇOCUK DİŞHEKİMLİĞİNDE GENEL ANESTEZİ UYGULANAN 87 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ-EVALUATING 87 GENERAL ANAESTESIA APPLIED CASES IN PAEDIATRIC DENTISTRY PDF (Türkçe)
Özant Önçağ, Cemal Eronat
TAM PROTEZ KULLANAN HASTALARDA TEMPOROMANDİBULAR RAHATSIZLIK (TMR) 'NİN KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ-CLINICAL EVALUATION OF TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS (TMD) IN COMPLETE DENTURE PATIENTS PDF (Türkçe)
F. Ünalan, G. Bayraktar, P. Kursoğlu
FARKLI YAPILARDAKİ İKİ FİSSÜR ÖRTÜCÜNÜN MİKROSERTLİKLERİNİN İNCELENMESİ-THE M ICR OHARDNESS EVALUATION OF TWO DIFFERENT TYPES OF FISSURE SEALANTS PDF (Türkçe)
Altan Gülhan, Figen Seymen, Ayşegül Yaşar Aykut
KIYMETLİ ALAŞIM - REÇİNE BAĞLANTISI-PRECIOUS ALLOY-RESIN BONDING PDF (Türkçe)
Deniz Şen, Emine H. Nayır
FARKLI ENDODONTİK YIKAMA SOLÜSYONLARININ TOKSİK VE NEKROTİK DOKU ÇÖZÜCÜ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ-COMPARATIVE INVESTIGATION OF THE TOXIC AND NECROTIC TISSUE-DISSOLVING EFFECTS OF DIFFERENT ENDODONTIC IRRIGANTS PDF (Türkçe)
Murat Türkün, Necmi Gökay, Necmettin Özdemir
DİŞLİ ARK BOYUTLARI İLE STANDART DİŞLİ KAŞIK BOYUTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI-THE COMPARISON OF DENTAL ARCH AND DENTULOUS STOCK TRAY SIZE PDF (Türkçe)
Olcay Şakar, Muzaffer Ateş, Fatma Ünalan, Mehmet Beyli
ÇEŞİTLİ KİMYASAL TEMİZLİK SOLÜSYONLARININ AKRİLİK KAİDE MATERYALİNİN YÜZEY SERTLİĞİNE ETKİSİ-THE EFFECT OF VARIOUS CHEMICAL CLEANING SOLUTIONS ON THE SURFACE HARDNESS OF AN ACRYLIC RESIN DENTURE BASE MATERIAL PDF (Türkçe)
Gülsen Bayraktar, Metin Turfaner, Özlem Duran, Nurten Turan

Review Articles

TELESKOPİK SİSTEMLER-TELESCOPIC SYSTEMS PDF (Türkçe)
Sabire Değer, Fariborz Saadat

Editorial

ENDODONTİ'NİN GEÇMİŞİ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ PDF (Türkçe)
Gündüz Bayırlı


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.