Vol 29, No 3 (1995)

Table of Contents

Original Research Articles

ERİŞKİN PERİODONTİTİSLİ HASTALARIN DİŞETİ OLUĞU SIVISINDA GLİKOZAMİNOGLİKANLAR*-GLYCOSAMINOGLYCANS IN GINGIVAL CREVICULAR FLUID OF PATIENTS WITH ADULT PERIODONTITIS PDF (Türkçe)
Yegane Güven, Salih Cengiz, Serdar Çintan, Aslan Gökbuget, Özen Tuncer
SİLİKON ELASTOMER ÖLÇÜ MADDELERİNİN ISLANABİL! RLİĞİNİN VE SERTLİĞİNİN İNCELENMESİ-WETTABILITY AND HARDNESS OF SILICONE EIASTOMERIC IMPRESSION MATERIALS PDF (Türkçe)
Ömer Kutay, K. Serhan Akşit
KALSİYUM HİDROKSİT PREPARATLARININ pH DEĞİŞİMİNİN İN VİTRO OLARAK İNCELENMESİ'-IN VITRO EVALUATION OF pH CHANGES Of CALCIUM HYDROXIDE PASTES PDF (Türkçe)
Gündüz Bayırlı, Işıl Karagöz Küçükay, Sedat Küçükay
HİPERBARİK OKSİJENİN KEMOTERAPİ GÖRMÜŞ SIÇANLARDA KEMİK DEFEKTİ VE YARA İYİLEŞMESİNE OLAN ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI-AN EXPERIMENTAL STUDY ON EFFECT OF HBO ON BONE DEFECT AND WOUND HEALING IN CHEMOTHERAPY APPLIED RATS PDF (Türkçe)
Sinan Soley, Özen Doğan, Şamil Aktaş, Vakur Olgaç, Nevin Büyükakyüz
FARKLI BRAKET KAİDE TİPLERİ İLE YAPIŞTIRICILARIN KOPMA SIKLIKLARININ İN VİVO OLARAK İNCELENMESİ*-AN IN VIVO EVALUATION OF THE FREQUENCY OF BOND FAILURES OF DIFFERENT BRACKET BASES AND BONDING MATERIALS PDF (Türkçe)
Şevket Erbay, Elif Erbay
8-12 YAŞ GRUBU OKUL ÇOCUKLARININ KAPANIŞ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ-AN ASSESSMENT OF THE OCCLUSION AMONG SCHOOL CHILDREN AGED 8 TO 12 YEARS PDF (Türkçe)
Yıldız Kırlıç, Onur Yarar
APF VE NÖTRAL FLUORİDİN CAM İYONOMER SİMAN YÜZEYİNDEKİ ETKİSİNİN TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBUNDA İNCELENMESİ-SEM STUDY OF MICROMORPHOLOG1CAL EFFECT OF APF AND NEUTRAL NaF GEL ON GLASS IONOMER CEMENT PDF (Türkçe)
Tevfik Akıncı, Ayşegül Yaşar Aykut, Elif Sağlam Güzeltırpan
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIYLA İLGİLİ BİLGİLERİNİN SAPTANMASI-DETERMINING THE KNOWLEDGE OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ABOUT ORAL HEALTH PDF (Türkçe)
Gülay Özperk, Bihter Yazıcıoğlu

Case Reports

GAPO SENDROMU*-GAPO SYNDROME PDF (Türkçe)
Mehmet Dalkız, Cumhur Kılınç, Kürşat Eser, Davut Gül
KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GÖSTEREN 15 OLGUNUN ÜÇ YILLIK AĞIZ DİŞ BULGULARI VE TEDAVİLERİ*-A THREE YEAR DENTAL EVALUATION AND MANAGEMENT OF 15 PATIENTS WITH CHRONIC RENAL FAILURE PDF (Türkçe)
Altan Gülhan, Figen Seymen

Review Articles

TETRASİKLİNLERİN ANTİENZİMATİK ÖZELLİKLERİNİN PERIODONTAL TEDAVİDEKİ YERİ-ANTIENZVMATIC PROPERTIES OF TETRACYCLINES: POTENTIAL NEW APPROACHES IN THE TREATMENT OF PERIODONTAL DISEASE PDF (Türkçe)
İrfan Cebeci, Özen Tuncer, Korkud Demirel, Hasan Meriç


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.