Vol 26, No 2 (1992)

Table of Contents

Original Research Articles

KIYMETSİZ ALAŞIMLARA UYGULANAN KİMYASAL DAĞLAMA (ETCHING) İŞLEMİNİN DEĞİŞİK SÜRELERDEKİ ETKİSİNİN SEM'DE İNCELENMESİ (BÖLÜM I)-SEM ANALYSIS OF CHROMIUM-NICKEL AND CHROMIUM-COBALT ALLOY SURFACES DIFFIRENT ETCHING TIMES (PART I) PDF (Türkçe)
Yasemin Aras, Sevtap Gürsu
NORMAL VE PATOLOJİK DURUMLARDA DÎŞETLERİNDEKİ SEROTONÎN (5-HT) DEĞERLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER*-THE ALTERATIONS OF SEROTONIN (5-HT) LEVELS OF GINGIVA IN NORMAL AND PATHOLOGIC CONDITIONS PDF (Türkçe)
Filiz Bal, Esen Özalp
KEMİK SEMENTİNİN (BONE CEMENT) KEMİK VE ÇEVRE DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI-THE EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OF BONE CEMENT ON BONE AND SURROUNDING TISSUES PDF (Türkçe)
Necla Timoçin, Cüneyt Korhan Oral, Sinan Soley, Vakur Olgaç
KARIŞIK DİŞLENME DÖNEMİNDE SÜT AZI DİŞLERİNİN ERKEN ÇEKİMİNE BAĞLI YER KAYIPLARININ İNCELENMESİ-THE INVESTIGATION OF SPACE LOSS FOLLOWING EARLY EXTRACTION OF PRIMARY MOLARS PDF (Türkçe)
Lale Düzdar, Ali Menteş

Case Reports

EXTERNAL REZORB Sİ YON VE PERİ APIKAL LEZYONLAR SONUCU PERIODONTAL DESTEĞİ KAYBOLMUŞ DİŞLERİN RETROGRAD AMALGAM VE ENDODONTİK İMPLANTLARLA TEDAVİLERİ-APPLICATION OF ENDODONTIC IMPLANTS AND RETROGRADE AMALGAM IN CASES WHERE PERIODONTAL SUPPORT IS LOST AS A PDF (Türkçe)
Zeki Erkan, Serhat Yalçın, Bahadır Gürbüzer
EKTODERMAL DİSPLAZİ ETYOLOJİLÎ DAİMİ DİŞ ANADONTİSİ GÖSTEREN BİR OLGUNUN GENETİK AÇIDAN İNCELENMESİ (Olgu bildirisi)-GENETIC CONSIDERATION OF A CASE WITH THE ORIGIN OF ECTODERMAL DYSPLASIA SHOWING TOTAL ANODONTIA OF PERMANENT DENTITION (A case report) PDF (Türkçe)
Serap Akyüz, Metin Atasu

Review Articles

POSTERIOR KOMPOZİTLERDE POSTOPERATİF SORUNLAR VE GİDERİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR-POSTOPERATIVE PROBLEMS OF POSTERIOR COMPOSITES AND THE STUDIES FOR THE SOLUTION OF THESE PROBLEMS PDF (Türkçe)
Yasemin Benderli
DÎŞ HEKİMLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI-COMPUTER APPLICATIONS IN DENTISTRY PDF (Türkçe)
Ömer Kutay
YENİ DOLGU MADDELERİ VE PRATİKTEKİ UYGULAMALARI-NEW RESTORATIVE MATERIALS AND THEIR CLINICAL APPLICATION PDF (Türkçe)
Fevzi Batur
FLUORİDLERÎN MİNEYE TUTUNMA ÖZELLİKLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ-FACTORS AFFECTING FLUORIDE BOUNDING TO ENAMEL PDF (Türkçe)
İnci Oktay, Gülçin Saydam, Ferda Doğan


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.