Vol 27, No 4 (1993)

Table of Contents

Original Research Articles

KÖK REİMPLANTASYONLARININ KLİNİK UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI-COMPARISON OF CLINICAL TRIALS OF THE ROOT REIMPLANTATIONS PDF (Türkçe)
Şevket Özkal, Yılmaz Günaydın, Kemal Karakurumer, Mehmet Dalkız
AĞIZIN PREMALİGN VE MALİGN LEZYONLARINDA NORMAL AĞIZ MUKOZASI İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK AgNOR SAYI VE DAĞILIMININ ARAŞTIRILMASI-INVESTIGATION OF AgNOR COUNTS AND DISTRIBUTION PATTERN IN ORAL PREMALIGN AND MALIGN LESIONS IN COMPARISON WITH THE NORMAL ORAL PDF (Türkçe)
Özen Doğan, Meral Ünür, Sel Yıldırım, Vakur Olgaç, Gülsüm Ak
GÖRÜNTÜ İŞLEME-DIGITAL IMAGE PROCESSING PDF (Türkçe)
Adalet Erdem Aytan, Yusuf Öztürk, Emin Kazım Örgev
BİR YUMUŞAK ASTAR MADDESİNİN FARKLI AKRİLİK PROTEZ KAİDE MATERYALLERİNE BAĞLANMA DAYANIMI-BOND STRENGTH OF A RESILIENT LINER TO DIFFERENT ACRYLIC RESIN DENTURE BASE MATERIALS PDF (Türkçe)
Ömer Kutay, Tayfun Bilgin, Olcay Şakar
TiF/ÜN DİŞ ÇÜRÜKLERİNE VE ÇÜRÜK İLERLEME HIZINA ETKİSİNİN İKİ YILLIK KLİNİK UYGULAMA İLE İNCELENMESİ-THE EFFECTS OF TWO YEARS TiF4 APPLICATION ON DENTAL CARIES AND DECAY PROGRESS PDF (Türkçe)
İnci Oktay, Gülçin Saydam, Ferda Doğan, İdil Alatlı
BEGG LIGHT WIRE İSKELETSEL VE PROFİL YUMUŞAK DOKU DEĞİŞİKLİKLERİNİN SEFALOMETRİK İNCELEMESİ-CEPHALOMETRIC EVALUATION OF BEGG LIGHT WIRE ON SKELETAL AND PROFILE SOFT TISSUES PDF (Türkçe)
Mehmet Özgen, Semra Ciğer, Murat Demirhanoğlu
SAGİTTAL YÖNDE FARKLI İSKELETSEL İLİŞKİ GÖSTEREN NÖTRAL OKLÜZYONLU BİREYLERDE KESİCİ DİŞ KOMPANZASYONU*-THE INCISOR COMPENSATION OF INDIVIDUALS WITH NEUTRAL OCCLUSION WHO HAD DIFFERENT SAGITTAL SKELETAL RELATIONSHIP PDF (Türkçe)
Yaşar Göyenç, Metin Orhan, Cenk Doruk
DÖKÜM KURONLARDA DİŞ KESİMİNİN TUTUCULUĞA ETKİSİ-EFFECTS OF TOOTH PREPARATION, ON RETENTION OF CAST CROWNS PDF (Türkçe)
Yasemin Aras, Betül Tuncelli, Sabri Altıntaş
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE PERİODONTOLOJİ PROPEDÖTİK UYGULAMALARI*-PRACTICE OF PERIODONTOLOGY PROPEDEUTIC BY A STUDENT GROUP PDF (Türkçe)
Özen Tuncer, Serdar Çintan, Aslan Gökbuget, Seyhan Gücüm, Kaan Kıraç
REKÜRRENT AFTÖZ STOMATİTİSLERİN VİRAL ETİYOLOJİSİ*-VIRAL ETIOLOGY ON RECURRENT APTHOUS STOMATITIS PDF (Türkçe)
Ülker Güç, Hakkı Tanyeri, Selim Badur
TİP I DİYABETES MELLİTUSLU ÇOCUKLARDA TÜKÜRÜK MUTANS STREPTOKOKLARI VE LAKTOBASİL ORANLARI-MUTANS STREPTOCOCCI AND LACTOBACILLI IN SALIVA FROM CHILDREN WITH TYPE I DIABETES MELLITUS PDF (Türkçe)
Gamze Aren, Nevin Dinççağ, Güven Külekçi, Zeynep Aytepe
STREPTOCOCCUS MUTANSTN SAKKAROZLU ORTAMDA TİTANYUM YÜZEYİNE ADHEZYONUNUN IN VITRO İNCELENMESİ-ADHERENCE OF STREPTOCOCCUS MUTANS TO TITANIUM SURFACES: IN VITRO PDF (Türkçe)
Ayfer Kaynar, Güven Külekçi

Case Reports

TALON TÜBERKÜLÜNÜN GÖRÜLDÜĞÜ BİR HİPERDONTİ OLGUSU-TALON CUSP IN A CASE OF HYPERDONTIA PDF (Türkçe)
Oya Aktören, Gamze Aren, Koray Gençay

Review Articles

MANDIBULAR REZEKSİYON GEÇİRMİŞ HASTALARDA PROTETİK TEDAVİ-PROSTHETIC REHABILITATION FOR THE RESECTED MANDIBULAR PATIENT PDF (Türkçe)
Haluk Keskin, Emel Derviş, Nurcan Uygun, Esra Somtürk, Aytaç Karakullukçu, Dilek İyigün


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.