Vol 27, No 1 (1993)

Table of Contents

Original Research Articles

YUMUŞAK ASTAR MADDELERİNİN MİKRODALGA ENERJİSİ İLE POLİMERİZASYONUNA AİT BİR ÖN ÇALIŞMA*-POLYMERIZATION OF RESILIENT DENTURE LINERS WITH MICROWAVE ENERGY : A PILOT STUDY PDF (Türkçe)
H. Bülent Tüfekçioğlu, Ömer Kutay, Necat Tuncer
İKİ FARKLI POLİSAJ YÖNTEMİNİN POSTERİOR DİŞLERDE KULLANILAN KOMPOZİT MATERYALLERİ ÜZERİNE ETKİSİ-THE EFFECT OF TWO DIFFERENT POLISHING TECHNIQUE ON POSTERIOR COMPOSITE MATERIALS PDF (Türkçe)
Jale Görücü, Gül Özgünaltay, Gönül Alpaslan
DUDAK DAMAK YARIKLARI SINIFLAMASI VE DAĞILIMI-CLEFT LIP AND PALATA, CLASSIFICATION AND DISTRIBUTION PDF (Türkçe)
Yaşar Göyenç, İrfan Karadede, Sedat Baran, Ergin Şener
YÜZEYSEL FLUOR UYGULAMASINDAN SONRA OLUŞAN CaFz'ÜN MİNE YÜZEYİNDE TUTUNMASININ İN VİVO İNCELENMESİ-THE DURATION OF CaFi FORMED BY TOPICAL APPLICATION IN VIVO PDF (Türkçe)
Ferda Doğan, İnci Oktay, Yasemin Aras
JUVENIL PERİODONTİTİSİN CERRAHİ TEDAVİSİNDE DOKSİSİKLİN'İN KLİNİK ETKİSİ-THE CLINICAL EFFECT OF DOXYCYCLINE IN THE TREATMENT OF JUVENILE PERIODONTITIS PDF (Türkçe)
Erhan Fıratlı, Hasan Meriç
ZONGULDAK KÖMÜR MADENİ İŞÇİLERİNDE AGIZ-DİŞ SAĞLIĞI-ORAL HEALTH OF THE MINE WORKERS IN ZONGULDAK PDF (Türkçe)
Tayfun Bilgin, Ömer Kutay, Mehmet Beyli
OROFASYAL ENFEKSİYONLARDA BETA-LAKTAMAZ AKTİVİTESİ-ACTIVITY OF BETA-LACTAMASE IN OROFACIAL INFECTIONS PDF (Türkçe)
Osman Z. Gümrü, Güven Külekçi, Çetin Kasapoğlu, Hülya Koçak
KÖK KANALLARININ GENİŞLETİLMEDEN ÖNCE SODYUM HİPOKLORİT İLE YIKANMASININ KANAL TEMİZLİĞİNE ETKİSİ: SEM İNCELEMESİ-CLEANSING EFFECT OF SODIUM HYPOCHLORITE IRRIGATION ON ROOT CANALS BEFORE MECHANICAL INSTRUMENTATION: A SEM EVALUATION PDF (Türkçe)
Işıl Karagöz-Küçükay
TÜRKİYE'DE HEPATİT B AŞISI VE DİŞ HEKİMLERİ-HEPATITIS B VACCINE AND DENTAL PRACTITIONERS IN TURKEY PDF (Türkçe)
Güven Külekçi, Ümit Kartoğlu
İSKELETSEL 3. SINIF VAKALARDA KEMİK OLGUNLUĞUNUN TANNER-WHITEHOUSE (TW2-RUS) YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ-THE ASSESMENT OF THE SKELETAL MATURITY IN SKELETAL CLASS 3 CASES ACCORDING TO TANNER-WHITEHOUSE (TW2-RUS) METHOD PDF (Türkçe)
Yıldız Öztürk, Hülya Kılıçoğlu, Nurçin Saka
ODONTOJEN KERATOKİSTLERDE RESİDÎV SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI-EVALUATION OF THE RECURRENCE FREQUENCY OF ODONTOGENIC KERATOCYSTS PDF (Türkçe)
Tülin Özbayrak, Cengizhan Keskin, Zerrin Çebi, Özen Doğan

Case Reports

PAPILLON - LEFÊVRE SENDROMU OLGULARININ İNCELENMESİ-ANALYSIS OF CASES OF THE PAPILLON -LEFÉVRE SYNDROME PDF (Türkçe)
Oya Aktören, Koray Gençay
KARIŞIK DİŞLENME DÖNEMİNDE AĞIZ DIŞI APAREYİ VE KORUYUCU ORTODONTİK TEDAVİ İLE YER KAZANILMASI-INTERCEPTIVE TREATMENT OF PATIENTS WITH EARLY LOSS OF DECIDOUS TEETH DURING MIXED-DENTITION PDF (Türkçe)
Nilgün Akın
AĞIZ BOŞLUĞUNUN LİPOMLARI-LIPOMAS OF THE ORAL CAVITY PDF (Türkçe)
Necla Timoçin, Osman Z. Gümrü, Çetin Kasapoğlu, Hülya Koçak, Bülent Katiboğlu, Ali Ekber Canbaz

Review Articles

NÎFEDİPİN VE SÎKLOSPORİN KULLANIMINA BAĞLI OLARAK OLUŞAN DİŞETİ HİPERPLAZİSİ-GINGIVAL HYPERPLASIA INDUCED BY NIFEDIPINE AND CYCLOSPORINE PDF (Türkçe)
Filiz Bal
POSTERIOR KOMPOZÎT RESTORASYONLARDA MİKROSIZINTI VE BU OLAYDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER-MICROLEAKAGE OF POSTERIOR COMPOSITE RESTORATIONS AND INFLUENTIAL FACTORS PDF (Türkçe)
Yasemin Benderli
STRES VE ANKSİYETE İLE TME RAHATSIZLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (I)-RELATIONSHIP BETWEEN STRESS AND ANXIETY AND TMJ DISORDERS PDF (Türkçe)
Yumuşhan Günay, Nevzat Tarhan


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.