Vol 27, No 2 (1993)

Table of Contents

Original Research Articles

KANSER HASTALARINDA KULLANILAN KEMOTERAPOTİK İLAÇLARIN ORAL MUKOZA VE LABİYAL MİNÖR TÜKRÜK BEZLERİ (LMT) ÜZERİNE OLAN UZUN SÜRELİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI*-LONG TERM ASSESSMENT OF CANCER CHE-MOTHERAPEUTICS ON ORAL MUCOSA AND MINOR LABIA SALIVARY GLANDS PDF (Türkçe)
Serhat Yalçın, Ergun Uçmaklı, Mustafa Yaylacı, Necdet Üskent
NAPROKSEN SODYUM VE PARASETAMOLÜN ANALJEZİK ETKİLERİNİN KLİNİK OLARAK ARAŞTIRILMASI-THE CLINICAL INVESTIGATION OF ANALGESIC EFFECTS OF NAPROXEN SODIUM AND PARACETAMOL PDF (Türkçe)
Necla Timoçin, Ayşegül Apaydın, Hakan Özyuvacı
KATALİZÖR ORANI ARTTIRILAN KONDANSASYON SİLİKONU ÖLÇÜ MADDELERİNİN BOYUTSAL DEĞİŞİMİ (*)-DIMENSIONAL VARIABILITY OF CONDEMNATION SILICONE IMPRESSION MATERIALS WITH INCREASE IN THE CATALYST/BASE RATIO PDF (Türkçe)
Ömer Kutay, Tayfun Bilgin, Olcay Şakar
TÜKÜRÜKTEKİ AMİLAZ AKTİVİTESÎNE SİGARANIN ETKİLERİ-THE EFFECT OF CIGARETTE SMOKING ON SALIVARY AMYLASE ACTIVITY PDF (Türkçe)
Sami Yıldırım
GLUTARALDEHİTİN ÇEŞİTLİ YOĞUNLUK DERECELERİNİN VE POLİKARBOKSİLAT SİMANININ ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ-EVALUATION OF THE EFFECTS OF DIFFERENT GLUTARALDEHYDE CONCENTRATIONS AND POLYCARBOXYLATE CEMENT PDF (Türkçe)
Oya Aktören, Koray Gençay, Nejat Savcı
SÜT VE AYRANIN RAT DİŞLERİNDEKİ KALSİYUM MİKTARINA ETKİSİNİN ATOMİK ABSORBSİYON YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI *-INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MILK AND AYRAN ON THE AMOUNT OF CALCIUM IN RAT TEETH BY ATOMIC ABSORBTION TECHNIQUE PDF (Türkçe)
Gül Özgünaltay, Meserret Tiritoğlu
KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTALARDA DİALİZ ÖNCESİ VE SONRASI TOTAL TÜKRÜK VE KAN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ-EVALUATION OF TOTAL SALIVA AND BLOOD VALUES OF CHRONIC KIDNEY FAILURE PATIENTS PRIOR TO AND FOLLOWING HEMODIALYSIS PDF (Türkçe)
Zeki Erkan, Serhat Yalçın, Bahadır Gürbüzer, Mustafa Gültepe
KARIŞIK DİŞLENME DÖNEMİNDE SÜT AZILARININ APROKSİMAL ÇÜRÜKLERİNE BAĞLI YER KAYIPLARININ İNCELENMESİ-THE INVESTIGATION OF SPACE LOSS FOLLOWING INTERPROXIMAL CARIES OF PRIMARY MOLARS IN MIXT DENTITION PDF (Türkçe)
Lale Düzdar, Ali Menteş

Case Reports

POSTERİOR DİŞLERDE KOMPOZİT REZİN VE AMALGAMIN BİRLİKTE UYGULANMASI-THE COMBINED COMPOSITE RESIN AND AMALGAM RESTORATION FOR POSTERIOR TEETH (One year clinical evaluation) PDF (Türkçe)
Şükran Bolay, Hülya Köprülü, Gönül Alpaslan
COMPOUND ODONTOMA (Olgu Bildirisi)-COMPOUND ODONTOMA (Case Report) PDF (Türkçe)
Işıl Karagöz Küçükay, Hakan Özyuvacı, Vakur Olgaç
PRIMER DİŞETİ TÜBERKÜLOZU-PRIMARY TUBERCULOSIS OF GINGIVA PDF (Türkçe)
Aslan Gökbuget, Serdar Çintan, Canan Alatlı, Özen Tuncer
GÖMÜK DİŞLERİN CERRAHİ-ORTODONTİK YÖNTEMLE TEDAVİSİ (Olgu Bildirimi)*-SURGICAL-ORTHODONTIC TREATMENT OF IMPACTED TEETH: CASE REPORTS PDF (Türkçe)
Nil Cura, Erkut Yıldırım, Can Tuskan, Melek Yıldırım
CHERUBİSM (Olgu Bildirisi)-CHERUBISM (Case Report) PDF (Türkçe)
Necla Timoçin, Osman Zeki Gümrü, Çetin Kasapoğlu, Özen Doğan, Vakur Olgaç

Review Articles

AIDS VE ORAL BELİRTİLERİ-AIDS: FROM THE ASPECT OF ORAL SYMPTOMS PDF (Türkçe)
Necla Timoçin, Ayfer Kaynar, Ayşegül Apaydın
DİYABETLİ HASTALARDA AĞIZ-DİŞ SORUNLARINA YAKLAŞIM-ORAL HYGIENE IN DIABETIC PATIENTS PDF (Türkçe)
Nevin Dinççağ, Gamze Eren


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.