Vol 27, No 3 (1993)

Table of Contents

Original Research Articles

BİOCORAL UYGULANAN KEMİK DEFEKTLERİNDE İYİLEŞMENİN RADYONÜKLİT VE HİSTOPATOLOJİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ-HEALING EFFECT OF BIOCORAL IN EXPERIMENTALLY PREPARED SONE CAVITIES: Radionuclide and Histopathologic Study PDF (Türkçe)
Necla Timoçin, Ayfer Kaynar, Settar Öztürk, Ayşe Sungur, Misten Demiryont
DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYONUN SİLİKON ESASLI ÖLÇÜ MADDELERİNİN BOYUTSAL DEĞİŞİMLERİNE ETKİLERİ"-THE EFFECT OF DISINFECTION AND STERILIZATION ON THE DIMENSIONAL CHANGES OF SILICONE-BASED IMPRESSION MATERIALS PDF (Türkçe)
Tayfun Bilgin, Ömer Kutay, Özlem İnce
HİPERBARİK OKSİJENİN ÇEKİM YARASI İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL ARAŞTIRILMASI-EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OF HYPERBARIC OXYGEN IN EXTRACTION WOUND HEALING PDF (Türkçe)
Özen Doğan, Şamil Aktaş, Sinan Soley, Salih Aydın, Vakur Olgaç
HERPES SIMPLEX VİRÜS ANTİKORU TESPİT EDİLEN HASTALARDA ACYCLOVİR KULLANIMI VE SONUÇLARI-ADMINISTRATION OF ACYCLOVIR AND ITS RESULTS IN PATIENT IN WHOM HERPES SIMPLEX VIRUS ANTIBODY WAS REVEALED PDF (Türkçe)
Ülker Güç, Hakkı Tanyeri, Selim Badur
DELTON* VE HELİO SEAL**'İN KENAR SIZINTI AÇISINDAN İNCELENMESİ-A COMPARISION OF MARGINAL LEAKAGE OF TWO DIFFERENT FISSURE SEALANTS "DELTON" AND "HELIO SEAL" PDF (Türkçe)
Gamze Eren, Tevfik Akıncı
FARKLI GÜTA-PERKA TEKNİKLERİ İLE DOLDURULAN KÖK KANALLARINDA SANTRİFÜJ YÖNTEMİNİN BOYA SIZINTISINA ETKİSİ*-INFLUENCE OF CENTRIFUGE ON DYE PENETRATION IN ROOT CANALS OBTURATED WITH DIFFERENT KINDS OF GUTTA-PERCHA TECHNIQUES PDF (Türkçe)
Işıl Karagöz Küçükay, Sedat Küçükay, Gündüz Bayırlı
"COMPOUND" VE "COMPLEX" ODONTOMALAR 28 OLGU ANALİZİ-COMPOUND AND COMPLEX ODONTOMAS: REVIEW OF 28 CASES PDF (Türkçe)
Necla Timoçin, A. Bülent Katiboğlu, Hasan Kılıç
TRIGEMINUS NEVRALJİSİNDE BAKLOFEN'İN (LİORESAL) YERİ-BACLOFEN (LIEROSAL) IN TRIGEMINAL NEURALGIA PDF (Türkçe)
Esen Özalp Dural, Tülin Özbayrak, Sinan Soley, Mehmet Yaltırık, Sel Yıldırım
AMALGAM ve KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARIN AĞIZDA KALMA SÜRELERİ ve YENİLENME NEDENLERİNİN KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ-CLINICAL EVALUATION OF LONGEVITY OF AMALGAM AND COMPOSITE RESIN RESTORATIONS AND REASONS FOR THEIR REPLACEMENTS PDF (Türkçe)
Meserret Tiritoğlu, Gönül Alpaslan

Case Reports

RİEGER SENDROMU' (OLİGODONTİ VE PRÃMER MEZODERMAL İRİS DİSGENEZİSİ)-RIEGER'S SYNDROME (OLYGODONTIA AND PRIMARY MESODERMAL DYSGENESIS OF THE IRIS) PDF (Türkçe)
Serdar Çintan, Vildan Göksoy, Özen Tuncer
GÖMÜK KANİNLERÎN SÜRDÜRÜLMESİNDE KULLANILAN DEĞİŞİK BİR YÖNTEM (BİR OLGU BİLDİRİSİ)-A METHOD OF ORTHODONTIC TRACTION TO IMPACTED CANINES (A CASE REPORT) PDF (Türkçe)
Elif Erbay, Yıldız Öztürk

Review Articles

DİŞ HEKİMİ AIDS'Lİ HASTA İLİŞKİSİNİN ETİK BOYUTU-ETHICAL ASPECTS OF DENTIST - AIDS PATIENT RELATIONSHIP PDF (Türkçe)
Şefik Görkey
PERİAPİKAL DOKU REAKSİYONLARI-PERIAPICAL TISSUE REACTIONS PDF (Türkçe)
Sema Yıldırım, Gündüz Bayırlı
PERIODONTAL TEDAVİDE ULTRASONÃK VE SONİK KAZIYICILAR-ULTRASONIC AND SONIC SCALERS IN PERIODONTAL TREATMENT PDF (Türkçe)
Ahmet Efeoğlu


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.