Vol 28, No 4 (1994)

Table of Contents

Original Research Articles

ODONTOJENIK KİSTLERDE CEA (KARSİNOEMBRYONİK ANTİJEN) VE EMA (EPİTELYAL MEMBRAN ANTİJEN) İMMUNO-REAKTİVİTESİ-CEA (CARCINOEMBRYONICANTIGEN) AND EMA (EPITHELIAL MEMBRANE ANTIGEN) IMMUNO-REA CTTVITIES IN ODONTOGENIC CYSTS PDF (Türkçe)
Necla Timoçin, Hülya Koçak, Feriha Öz, Selda Uraz
ALÇI MODELLERİN STERİ LİZASYON VE DEZENFEKSİYONUNDA ULTRAVİYOLE IŞINLARI VE DEZENFEKTAN SOLÜSYONLARIN ETKİLERİ-EFFECTS OF UV LIGHT AND DISINFECTANT SOLUTIONS IN STERILIZATION AND DISINFECTION OF STONE CASTS PDF (Türkçe)
Fatma Ünalan, Kazim Serhan Akşit, Bülent Gürler, Yaşar Nakipoğlu, Mehmet S. Beyli
ÜÇ FARKLI HEMOSTATİK MADDENİN DENEYSEL KEMİK DEFEKTLERİNDEKİ (SIÇAN TİBİA) DOKU UYUMLULUĞU VE KEMİK İYİLEŞMESİNİN ERKEN DÖNEMİNE OLAN ETKİLERİNİN HİSTOPATOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ-A HISTOPATHOLOGICAL EVALUATION AND COMPARISON OF THE BIOCOMPATABILITY OF TH PDF (Türkçe)
Sami Yıldırım, Vakur Olgaç, Sel Yıldırım, Hakan Özyuvacı, A. Bülent Katipoğlu
BİR YUMUŞAK ASTAR MADDESİNİN ÇİĞNEME PERFORMANSI VE ETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ'-EFFECT OF A SOFT DENTURE LINER ON MASTICATORY PERFORMANCE AND EFFICIENCY PDF (Türkçe)
K. Serhat Akşit, Ömer Kutay, Arzu Balatlıoğlu, Mehmet S. Beyli
"DELTON" VE "HELIO SEAL'TN AZI DİŞLERİNDE KALICILIKLARININ VE ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI-THE RETENTION AND EFFECTIVENESS OF " DELTON" AND "HELIO SEAL "IN PERMANENT MOLARS PDF (Türkçe)
Gamze Eren, Tevfik Akıncı
TAM PROTEZ KULANANLARDA CANDİDA İ NFEKSİ YONLARI VE TEDAVİSİNDE METAL KAİDE PLAĞI ALTERNATİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ-EVALUATION OF AN ALTERNATIVE TREATMENT WITH METAL DENTURE WEARING PATIENTS PDF (Türkçe)
Tayfun Bilgin, Serap Eğilmez, Güven Külekçi, Metin Turfaner
TEK PARÇA DÖKÜM PROTEZLERİN TAMİRİNDE 4-META SOĞUK AKRİLİK REÇİNENİN ve ELEKTRO "ETCHİNG" TEKNİĞİNİN UYGULANMASI-REPAIR OF REMOVABLE CAST PARTIAL DENTURES WITH 4-META ACRYLIC RESIN AND ELECTRO ETCHING TECHNIQUE PDF (Türkçe)
Ömer Kutay, Nil Tosunoğlu
ÇEŞİTLİ ÇOCUK DIŞ FIRÇALARININ KULLANIM SONRASI YIPRANMA DÜZEYİNİN SEM'DE İNCELENMESİ*A SCANNING ELECTRON MICROSCOPE STUDY OF THE ABRASION LEVEL OF VARIOUS CHILD TOOTHBRUSHES AFTER USAGE PDF (Türkçe)
Tevfik Akıncı, Figen Seymen, Ayşegül Aykut Yaşar, Ahmet Araman
YAKINÇAĞ ANADOLU İNSANLARINDA YÜZ İSKELETLERİNİN BİYOMETRİK İNCELEMESİ-BIOMETJtIC INVESTIGA TION OF THE SKULLS OF NEW AGE ANATOLIAN PEOPLE PDF (Türkçe)
Tayfun Bilgin, Tonguç Sülün, Metin Özbek, Mehmet Beyli
AMALGAM ve İKİ FARKLI TEKNİK KULLANILARAK UYGULANAN KOMPOZİT RESTORASYONLARIN POSTERİOR DİŞLERİN KIRILMA DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ-THE EFFECT OF AMALGAM AND COMPOSITE RESTORATIONS APPLIED BY USING TWO DIFFERENT TECHNIQUES ON THE FRACTURE RESISTANCE PDF (Türkçe)
Jale Görücü, Gönül Alpaslan

Review Articles

SÜPERPOZİSYON APAREYLERT-OVERDENTURE PROSTHESIS PDF (Türkçe)
Haluk Keskin, Esra Somtürk, Aytaç Karakullukçu, Dilek İyigün, Emel Derviş, Nurcan Uygun
CAM İYONOMER SİMANLARIN FİZİKSEL MEKANİK BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE UYGULANIMLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ-THE PHYSICAL MECHANICAL BIOCHEMICAL PROPERTIES OF GLASS IONOMER CEMENTS AND THE EVALUATION OF THEIR APPLICATION PDF (Türkçe)
Yasemin Benderli


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.