Vol 28, No 3 (1994)

Table of Contents

Original Research Articles

YAKINÇAĞ ANADOLU İNSANLARINDA DİŞLERİN BİYOMETRİK VE PATOLOJİK AÇIDAN ANALİZİ-BIOMETRIC AND PATHOLOGIC INVESTIGATION OF THE TEETH OF NEW AGE ANATOLIAN PEOPLE PDF (Türkçe)
Tayfun Bilgin, Tonguç Sülün, Metin Özbek, Mehmet Beyli
YÜZ ESTETİĞİNİN GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMİ ARACILIĞI İLE İNCELENMESİ-ANALYSIS OF FACE AESTHETICS BY USING IMAGE PROCESSING PDF (Türkçe)
Adalet Erdem Aytan, Yusuf Öztürk, Aydın Bıçakçı
BİR YUMUŞAK ASTAR M ADDESİNİN FARKLI AKRİLİK PROTEZ KAİDE MATERYALLERİNE BAĞLANMA DAYANIMI*-BOND STRENGTH OF A RESILIENT LINER TO DIFFERENT ACR YLIC RESIN DENTURE BASE MATERIALS PDF (Türkçe)
Ömer Kutay, Tayfun Bilgin, Olcay Şakar
İLERİ DERECEDE MADDE KAYBI BULUNAN SÜT AZILARINDA ÇEŞİTLİ AMALGAM TUTUCULUK YÖNTEMLERİNİN ARAŞTIRILMASI-INVESTIGATION OF VARIOUS RETENTION TECHNIQUES FOR EXTENSTVE AMALGAM RESTORA TIONS IN PRIMAR Y MOLARS PDF (Türkçe)
Oya Aktören
ALT MOLARLERDE MEZİAL KANALLARIN EĞRİLİĞİ VE KURONAL GENİŞLETMENİN KANAL EĞRİLİĞİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ-THE INVESTIGATION OF CANAL CURVATURE IN MESIAL ROOT OF MANDIBULAR MOLARS AND EFFECT OF CORONAL FLARING TO CANAL CURVATURE PDF (Türkçe)
Mahir Günday
İSTANBUL'DA BİR GRUP SERBEST DİŞ HEKİMİNİN ÇOCUK HASTALARLA İLGİLİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞ ANALİZİ-THE KNOWLEDGE, ATTITUDES AND BEHAVIOUR ANALYSIS OF A GROUP OF GENERAL DENTAL PRACTITIONERS ABOUT PEDODONTICS, IN ISTANBUL PDF (Türkçe)
Zeynep Aytepe, Işın Ulukapı, Altan Gülhan, Hakan Oray
POSTERIOR KOMPOZİT DOLGU MATERYALLERİNİN YÜZEY SERTLİĞİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ-THE EVALUATION OF THE SURFACE HARNDESS OF POSTERIOR COMPOSITE FILLING MATERIALS PDF (Türkçe)
Yasemin Benderli, Taner Yücel
YAYGIN KULLANILAN ELEKTRİKLİ DİŞ HEKİMLİĞİ ALETLERİNİN "PACEMAKER"Lİ HASTALARDA GÜVENİLİRLİĞİ-SAFETY OF COMMON ELECTRICAL DENTISTRY INSTRUMENTS INPATIENT WITH PACEMAKERS PDF (Türkçe)
Önal Özsaruhan, Necla Timoçin, Müesser Saraç, Özen Doğan, Serhat Yalçın, Sinan Soley, Aytaç Öncü, Simin Göral, Yılmaz Nişancı, Osman Gümrü, Kemalettin Büyüköztürk, Güngör Ertem, Remzi Özcan
POMZA TOZUNDAN KAYNAKLANAN ÇAPRAZ BULAŞMANIN ÖNLENMESİ ÜZERİNE MİKRODALGA ENERJİSİ VE DEZENFEKTAN SOLÜSYONLARIN ETKİSİ-THE EFFECTS OF MICROWAVE ENERGY AND DISINFECTANT SOLUTIONS ON THE CROSS-CONTAMINATION WHICH ARISES FROM DENTAL PUMICE PDF (Türkçe)
Kazım Serhan Akşit, Fatma Ünalan, Bülent Gürler, Yaşar Nakipoğlu, Mehmet S. Beyli

Case Reports

BECKWITH - WIEDEMANN SENDROMU (OLGU BİLDİRİSİ)*-THE BECKWITH - WIEDEMANN SYNDROME (CASE REPORT) PDF (Türkçe)
Gülsüm Ak, Meral Ünür, Ülker Güç, Erkan Ağırbaş, Ayten Erginel
DİŞ SÜRDÜRME YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ-EVALUATION OF FORCED ERUPTION TECHNIQUES PDF (Türkçe)
Koray Gençay
TEMPOROMANDİBULER EKLEM LUKSASYONUNUN TEDAVİSİ: KAPSÜLÜN TEL İLE PLİKASYONU VE ASILMASI OLGU BİLDİRİMİ-TREATMENT OF THE TMJ LUXATIONS: PLICATION AND HANGING OF THE CAPSULE WITH WIRE PDF (Türkçe)
Tamer Koldaş, Serhat Tuncer, Bedrettin Görgün


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.