Vol 28, No 2 (1994)

Table of Contents

Original Research Articles

GÖMÜK ALT AKIL DİŞİ ÇEVRE DOKULARININ HİSTOPATOLOJİK VE İMMUNOHİSTOKİM YASAL DEĞERLENDİRİLMESİ-HISTOPA THOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCIIEMICAL EXAMINATION OF THE AROUND TISSUE OF MANDIBULAR FULLY IMPACTED THIRD MOLARS PDF (Türkçe)
Hülya Koçak, Necla Timoçin, Feriha Öz, Selda Uraz
SİLİKON ESASLI ÖLÇÜ MADDELERİNİN ZAMANA BAĞLI ÇİZGİSEL BOYUTSAL-TIME-DEPENDENT DIMENSIONAL VARIABILITY OF SILICONE IMPRESSION MATERIALS PDF (Türkçe)
Ömer Kutay, Tayfun Bilgin, Olcay Şakar
BAZI KANAL PATLARININ SİTOTOKSİSİTELERİNİN İNCELENMESİ-INVESTIGATION OF CYTOTOXICITY OF SOME ROOT CANAL SEALERS PDF (Türkçe)
Nimet Gençoğlu, Ferda Kelağasıoğlu
ÖRTÜLÜ KAPANIŞ TEDAVİLERİNİN PEKİŞTİRME SONRASI DEĞERLENDİRİLMESİ-POSTTREA TMENT ASSESMENT OF DEEP BITE TREATMENT PDF (Türkçe)
Murat Demirhanoğlu, Ayhan Enacar, Mehmet Özgen
SÜT DİŞLERİNE UYGULANAN FORMOKREZOL, GLUTARALDEHİT VE MORTAL AMPUTASYON TEKNİKLERİNİN HİSTOPATOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ-HISTOPATHOLOGICAL EVALUATION OF FORMOCRESOL, GLUTARALDEHYDE AND MORTAL PULPOTOMY TECHNICS IN PRIMARY TEETH PDF (Türkçe)
Altan Gülhan, Oya Aktören, Koray Gençay
İSKELET PROTEZLİ HASTALARDA KURONLANMAMIŞ DESTEK DİŞLERDEKİ TIRNAK YUVALARININ BAKTERİ PLAĞI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ-EVALUA TION OF DENTAL PLA QUE FORMATION OCCVRED IN REST SEA T PREPARED ON NON-RESTORED TEETH PDF (Türkçe)
Tayfun Bilgin, Ömer Kutay, Korkut Demirel, Özlem İnce, Güven Külekçi
KRANİYOMANDİBULAR ASİMETRİLERİN TANISINDA KEMİK SİNTİGRAFİSİNİN KULLANIMI-ASSESSMENT OF THE CRANIOMANDIBULAR ASYMMETRIES BY SKELETAL SCINTIGRAPHY PDF (Türkçe)
Yıldız Öztürk, Haluk B. Sayman, Cavit Nişli
İSTANBUL'DA BİR GRUP SERBEST DİŞ HEKİMİNİN AMALGAM TOKSİKOLOJİSİ KONUSUNDAKİ BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİ-THE OPINIONS AND ATTITUDES OF A GROUP GENERAL DENTAL PRACTITIONERS ABOUT AMALGAM TOXICOLOGY IN ISTANBUL PDF (Türkçe)
Işın Ulukapı, Zeynep Aytepe, Altan Gülhan, Hakan Oray

Case Reports

MANDİBULADA ODONTOJEN ÇOCUK OSTEOMYELİTİ (Olgu Bildirimi)-ODONTOGENIC OSTEOMYELITIS IN CHILD MANDIBLE (CASE REPORT) PDF (Türkçe)
Necla Timoçin, Ahmet Bülent Katiboğlu, Cüneyt Korhan Oral, Sinan Horasan
PEDODONTİ'DE Nd.YAG LAZER KULLANIMININ İNCELENMESİ (OLGU BİLDİRİMİ)-ANALYSIS OF USING NdtYAG LASER IN PEDODONTICS (Case Report) PDF (Türkçe)
Koray Gençay
MANDİ BULADA LOKALİZE OLMUŞ BİR AMELOBLASTOMA OLGUSU-A CASE OF AMELOBLASTOMA LOCALIZED IN THE MANDIBLE PDF (Türkçe)
Hakkı Tanyeri, Ülker Güç, Sinan Nurkesim, Serhat Yalçın
MANDİBULAR REZEKSİYON GEÇİRMİŞ HASTALARIN PROTETİK TEDAVİSİNİN DÖRT OLGU NEDENİ İLE İNCELENMESİ-PROSTHETIC REHABILITATION FOR THE RESECTED MANDIBULAR PA TIENT (FOUR CASES REPORT) PDF (Türkçe)
Haluk Keskin, Emel Derviş, Nurcan Uygun, Esra Somtürk, Aytaç Karakullukçu, Dilek İyigün
ARTİKÜLER DİSK PERFORASYONUNDA KONSERVATİF TEDAVİ (Olgu Bildirimi)-CONSERVATIVE TREATMENT OF ARTICULAR DISC PERFORATION (A Case Report) PDF (Türkçe)
Birgül Özpınar, Münire Ece Sabah

Review Articles

SODYUM HİPOKLORİTİN ETKİNLİĞİ VE TOKSİKLİĞİ 2. Kısım-THE EFFICACY AND TOXICITY OF SODIUM HYPOCHLORITE - PART 2 PDF (Türkçe)
Gündüz Bayırlı, Handan Ersev


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.