Vol 28, No 1 (1994)

Table of Contents

Original Research Articles

HİDROKSİLAPATİT - KOLLAJEN (TIP I) - GLİKOZAMİNOGLİKAN (HAKG) KARIŞIMININ SIÇAN GLUTEAL KASI İÇİNDE ERKEN DÖNEMDE MEYDANA GETİRDİĞİ REAKSİYONLARIN HİSTOLOJİK PDF (Türkçe)
Hakan Özyuvacı, Namık Soydan, Aygen Ilıcalı, Cüneyt Oral
4- META SOĞUK AKRILIK PROTEZ KAİDE REÇİNESİNİN PROTEZ KAİDE METALİNE BAĞLANMA DAYANIMI* - BOND STRENGTH OF SELF-CURE 4-META ACRYLIC DENTURE BASE RESIN TO METAL DENTURE BASE PDF (Türkçe)
Ömer Kutay, Nil Tosunoğlu
IŞINLA VE KİMYASAL OLARAK SERTLEŞEN CAM İYONOMER SİMAN YÜZEYLERİNE ASİT UYGULANMASININ YÜZEY MORFOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ-THE EFFECT OF ETCHING ON THE SURFACE MORPHOLOGY OF LIGHT AND SELF-CURED GLASS-IONOER CEMENTS PDF (Türkçe)
Mahir Günday, Cafer Türkmen, Bülent Başaran
ADRENALİN VE OCTAPRESSİN İÇEREN FARKLI İKİ LOKAL ANESTEZİK MADDENİN AĞIZ MUKOZASINDAKİ LOKAL KAN AKIMINA ETKİLERİNİN VE ETKİ SÜRELERİNİN PDF (Türkçe)
Necla Timoçin, Seher Ünal, Serhat Yalçın, Recai Aktay, Ayşe Mudun, Sema Cantez
GENEL ANESTEZİ ALTINDA DİŞ HEKİMLİĞİ CERRAHİSİ UYGULANAN ÇOCUK HASTALARDA VOLATİL ANESTETİK SEÇİMİ-THE PREFERENCE FACTORS OF VOLATILE ANAESTHETICS FOR CHILDREN IN GENERAL ANAESTHETICS SURGERY PDF (Türkçe)
Osman Zeki Gümrü, Ahmet Bülent Katiboğlu, Türker Oğuz, Ferruh Korkut
STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON VE EĞELEME İŞLEMLERİNİN KÖK KANAL EĞELERİNİN TORSİYONEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ-THE EFFECTS OF STERILIZATION DISENFECTION AND FILING ON TORSIONAL PROPERTIES OF THE FILES PDF (Türkçe)
R. Kemal Sübay, Faruk Haznedaroğlu, Turgut Gülmez, Hasan O. Yalnızoğlu, Kutlu Tank, Selmin Aşçı
İSKELETSELIII. SINIF VAKALARIN DELAIRE MASKESİ İLE TEDAVİSİNDE DİŞ ÇENE YÜZ SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERİN SEFALOMETRİK OLARAK İNCELENMESİ-A CEPHALOMETRIC STUDY : THE EFFECTS OF THE DELAIRE MASK IN THE TREATMENT OF CLASS III SKELETAL CASES PDF (Türkçe)
Hülya Kılıçoğlu, Yıldız Öztürk
APF JELİ UYGULAMASININ PLAK OLUŞUMU VE PLAK MİKROORGANİZMALARI ÜZERİNE ETKİSİ-EFFECT OF APF GEL APPLICATION ON PLAQUE ACCUMULATION AND PLAQUE MICROORGANISMS PDF (Türkçe)
Işın Ulukapı, Güven Külekçi, Tevfik Akıncı, Korkud Demirel

Case Reports

GORLİN - GOLTZ SENDROMU OLGU BİLDİRİSİ-GORLIN-GOLTZ SYNDROME (CASE REPORT) PDF (Türkçe)
Necla Timoçin, Özen Doğan
HIZLI İLERLEYEN PERİODONTİTİS (6 YILLIK BÎR OLGU NEDENİYLE)-RAPIDLY PROGRESSIVE PERIODONTITIS PDF (Türkçe)
Serdar Çintan, Aslan Gökbuget, Özen Tuncer
FİBRÖZ DİSPLAZİ (MAKSİLLADA BİR OLGU NEDENİYLE)-FIBROUS DYPLASIA PDF (Türkçe)
Hakkı Tanyeri, Ali Nihat Mındıkoğlu, Ülker Güç

Review Articles

SODYUM HİPOKLORÎTİN ETKİNLİĞİ VE TOKSİKLİĞİ* 1. KISIM-THE EFFICACY AND TOXICITY OF SODIUM HYPOCHLORITE - PART 1 PDF (Türkçe)
Gündüz Bayırlı, Handan Ersev
MİNE VE DENTIN BAĞLAYICI SİSTEMLERİNİN YAPISAL VE FİZİKSEL ÖZELİKLERİ-THE STRUCTURAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF ENAMEL AND DENTIN BONDING SYSTEMS PDF (Türkçe)
Yasemin Benderli


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.