Vol 29, No 1 (1995)

Table of Contents

Original Research Articles

REPLANTE EDİLEN KÖPEK DİŞLERİNDE EXTERNAL KÖK REZORPSİ YON UNUN S.E.M. DE İNCELENMESİ-A SEM STUDY OF EXTERNAL ROOT RESORPTION IN REPLANTED DOG TEETH PDF (Türkçe)
Mahir Günday, Hesna Sazak, Cafer Türkmen
YUMUŞAK ASTAR MADDELERİNİN ÇİĞNEME ETKİNLİĞİ VE PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ*EFFECT OF SOFT DENTURE LINERS ON P. MASTICATORY PERFORMANCE AND EFFICIENCY PDF (Türkçe)
Ömer Kutay, K. serhan Akşit, Arzu Balatlıoğlu, Lawrence Gettleman
BİBERON ÇÜRÜĞÜNE AİLESEL YAKLAŞIM VE ÇEŞİTLİ ÇÜRÜK YAPICI ETKENLERİN KARŞILAŞTIRILMASI*BEHAVIOUR OF THE FAMILY TO NURSING BOTTLE CARIES AND COMPARING OF VARIOUS CARIOLOGIC FACTORS PDF (Türkçe)
Altan Gülhan, Zeynep Aytepe
4. VE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIYLA İLGİLİ BİLGİLERİNİN SAPTANMASI-DETERMINING THE KNOWLEDGE OF FOURTH AND FIFTH GRADE PRIMARY SCHOOL CHILDREN ABOUT ORAL HEALTH PDF (Türkçe)
Gülay Özperk, Bihter Yazıcıoğlu
10-15 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARDA TÜKÜRÜK PEROKSİDAZ AKTİVİTESİ VE PLAK BİRİKİMİNİN İNCELENMESİ-THE EXAMINATION OF SALIVARY PEROXIDASE ACTIVITY AND PLAQUE ACCUMULATION OF CHILDREN AGED 10-15 YEARS PDF (Türkçe)
Yegane Güven, Meral Ünür, Uluç yılmaz, Selim Alptekin
YAKINÇAĞ ANADOLU İNSANLARINDA YÜZ İSKELETLERİNİN BİYOMETRİK İNCELEMESİ*BIOMETRIC INVESTIGATION OF THE SKULLS OF NEW AGE ANATOLIAN PEOPLE PDF (Türkçe)
Tayfun Bilgin, Tonguç Sülün, Metin Özbek, Mehmet Beyli
BÖBREK NAKLİ SONRASINDA CsA KULLANAN HASTALARDA DİŞETİ BÜYÜMESİNİN GÖRÜLME SIKLIĞI-PREVALENCE OF GINGIVAL HYPERPLASIA IND UCED BY CYCLOSPORINE - A IN RENAL TRANSPLANTS PDF (Türkçe)
Gül Atilla, Nezih Azmak, Mustafa Cirit

Case Reports

III. SINIF ÜÇ OLGUNUN TEDAVİSİNDE YÜZ MASKESİ UYGULAMASI (Olgu Bildirimi)-FACE MASK IN THE TREATMENT OF THE THREE CLASS III CASES (A Case Report) PDF (Türkçe)
Müyesser Saraç, Hülya Kılıçoğlu, Yıldız Kırlıç
TOTAL ÜSTÇENE REZEKSİYONLU HASTALARDA OBTURATOR PROTEZ YAPIMI OLGU BİLDİRİMİ-THE OBTURATOR PROSTHESIS PROCEDURES FOR THE PATIENT WITH ACQUIRED TOTAL MAXILLECTOMY (CASE REPORT) PDF (Türkçe)
Tayfun Özdemir, Haluk Keskin
ELEKTROCERRAHİ-ÇOCUKLARDA KULLANIMI-ELECTROSURGERY USE IN CHILDREN PDF (Türkçe)
Koray Gençay

Review Articles

SPEED SİSTEM KLİNİK EDGE-WİSE SİSTEMİNDE YENİ BİR GÖRÜŞ-SPEED SYSTEM (A new Sight in Clinical Edge-Wise System) PDF (Türkçe)
Eray Erdoğan


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.