Vol 31, No 4 (1997)

Table of Contents

Original Research Articles

GENÇ ERİŞKİN TÜRK BİREYLERDE OKLÜZYON DÜZLEMİNİN ANATOMİK REFERANS DÜZLEM LERLE İLİŞKİSİ-THE RELATIONSHIP OF THE PLANE OF OCCLUSION TO ANATOMIC REFERENCE PLANES IN TURKISH YOUNG ADULTS PDF (Türkçe)
Gülsen Bayraktar, Özlem Duran, Sönmez Fıratlı, Evren Öztaş, Metin Tufaner
KANİN VE 1. PREMOLARLARDAKİ KAMA DEFEKTLERİNİN YAŞ, CİNSİYET VE DİŞ FIRÇALAMA SIKLIĞINA GÖRE DAĞILIMININ İNCELENMESİ PDF (Türkçe)
Esra Yıldız, Fatma Koray, Mustafa Demirci
SÜT AZI DİŞLERİNDE "DELTON VE HELIOSEAL" FİSSÜR ÖRTÜCÜLERİN KLİNİK GÜVENİLİRLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI-THE CLINICAL PELIABIHTY OF "DELTON AND HELIOSEAL" FISSURE SEALENTS ON PRIMARY MOLARS PDF (Türkçe)
Gamze Erdoğan
BUKKAL FLANGE OBTURATÖRLERDE AKRİLİK REÇİNE YÜZEYLERİ ÜZERİNDE MONOPOLY TABAKASININ DEĞERLENDİRİLMESİ-EVALUATION OF MONOPOLY COATING ON ACRYLIC RESIN SURFACES IN THE BUCCAL-FLANGE OBTURATOR PDF (Türkçe)
Emel Derviş, Dilek Yaylalı
FARKLI SERAMİK TAMİR SİSTEMLERİ İLE SERAMİK MATERYALİ ARASINDAKİ BAĞLANMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ-EVALUATION OF BONDING STRENGTH OF DIFFERENT CERAMIC REPAIR SYSTEMS TO CERAMIC MATERIALS PDF (Türkçe)
Sabire Değer, M. Babür Caniklioğlu, Faríborz Saadat

Case Reports

PARSİYEL ANADONTİ"Lİ İKİ KARDEŞ OLGUDA PROTETİK YAKLAŞIM-PROSTHETIC APPROACH TO A CASE OF TWO SISTERS WITH PARTIAL ANADONTIA PDF (Türkçe)
Gülsen Bayraktar

Review Articles

DİŞ PLAĞINDA pH ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ-DENTAL PLAQUE pH MEASUREMENTS PDF (Türkçe)
Ece Koparal, Cemal Eronat


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.