Vol 31, No 3 (1997)

Table of Contents

Original Research Articles

TAM PROTEZLERİN İSTİRAHAT DİKEY BOYUTUNA ETKİLERİNİN YUMUŞAK DOKU VE SEFALOMETRİK ÖLÇÜMLERLE İNCELENMESİ-AN EVALUATION OF INFLUENCE OF COMPLETE DENTURES ON VERTICAL DIMENSION OF REST BY CEPHALOMETRIC AND SOFT TISSUE MEASUREMENTS PDF (Türkçe)
Gülsen Bayraktar, Özlem Duran, Tamer L. Erdem, Evren Öztaş
MEKANİK CİLALAMANIN SERAMİK YÜZEYLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI-THE INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE MECHANICAL POLISHING ON DENTAL CERAMIC SURFACES PDF (Türkçe)
Sabire Değer, M. Babür Caniklioğlu, İ. Bülent Şermet
FLUOR JELLERİNİN PORSELEN YÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ-EFFECTS OF FLOUR GELS ON PORCELAIN SURFACES PDF (Türkçe)
Deniz Şen, Emine H. Nayır
FARKLI KANÜL TİPLERİNİN KANAL YIKAMA İŞLEMİNDEKİ ETKİNLİKLERİNİN RADYOİZOTOP TEKNİĞİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ-COMPARATIVE INVESTIGATION OF THE FLUSHING EFFECTIVENESS OF DIFFERENT TYPES OF NEEDLES BY A RADIOISOTOPE TECHNOQVE PDF (Türkçe)
Murat Türkün, Ferit Özata, Memduh Sami Taner, Ahmet Baskan
GENÇ ERİŞKİN TÜRK BİREYLERDE ÜST YÜZ DERİNLİĞİ, YÜKSEKLİĞİ VE ORBİTA-KESİCİ KENAR UZUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ-EVALUATION OF MAXILLARY DEPTH, HEGHTAND ORBLTALE-INCTSAL EDGE DISTANCE IN TURKISH YOUNG ADULTS PDF (Türkçe)
Gülsen Bayraktar, Özlem Duran, Evren Öztaş, Sönmez Fıratlı
KLİNİK OLARAK TANI KONAN REKÜRRENT AFTÖZ ÜLSERLERDE MİKOLOJİK VE SİTOLOjİK YÖNTEMLERLE KANDIDA VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI-THE INVESTIGATION OF THE PRESENCE OF CANDIDA IN CLINICALLY DIAGNOSED RECURRENT APHTHOUS ULCERS BY MYCOLOGICAL AND CYTOLOGICAL METHODS PDF (Türkçe)
Ümit K. Akal, Nilgün Ayhan, Serpil Duran

Case Reports

HİPODONTİLİ BİR OLGUDA PROTET!K TEDAVİ YAKLAŞIMI-TREATMENT OF A HYPODONTIC CASE PDF (Türkçe)
Begüm Türker, Ender Kazazoğlu, Tülin Arun


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.