Vol 31, No 2 (1997)

Table of Contents

Original Research Articles

YÜZEY HAZIRLIĞININ PORSELEN TAM İR MATERYALLERİNİN BAĞLANTI KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ-OSTEOCALCIN LEVELS AND MICROHARDNESS OF HUMAN DENTINAL TISSUE PDF (Türkçe)
Deniz Şen, Emine H. Nayır
SABİT ORTODONTİK TEDAVİ GÖREN HASTALARIN TÜKÜRÜĞÜNDEKİ MUTANS STREPTOKOKLARI VE LAKTOBASİL SEVİYELERİ ÜZERİNE %0.05'LİK NaF'LÜ GARGARANIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ PDF (Türkçe)
Hülya Kılıçoğlu, Yıldız Kırlıç, Güven Külekçi, Oya Balkanlı
SORBİTOLÜN KOMPOZİT REÇİNENİN YÜZEY SERTLİĞİNE ETKİSİ-EFFECT OF SORBITOL ON SURFACE HARDNESS OF COMPOSITE RESIN PDF (Türkçe)
Haşmet Ulukapı, Esra Yıldız, Taner Yücel
DİŞHEKİMLİĞİNDE AKUT ENFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDE ANTİ BAKTERİYAL İLAÇLARIN KULLANIMI-THE USE OF ANTIBACTERIAL AGENTS IN TREATMENT OF ACUTE INFECTIONS IN GENERAL DENTAL PRACTICE PDF (Türkçe)
Filiz Bal, Ahmet Hüsnü Rodopman
AĞIZ İÇİNDEKİ YUMUŞAK DOKU LEZYONLARINDA MAST HÜCRELERİNİN İNCELENMESİ-INVESTIGATION OF MAST CELLS IN ORAL SOFT TISSUE LESIONS PDF (Türkçe)
Bilgin Öner, Canan Alatlı, Hülya Koçak, Banu Gürkan, Gülçin Erseven
KROM-KOBALT ALAŞIMLARININ DÖKÜLEBİLİRLİĞİNE ERİTME VE DÖKÜM YÖNTEMLERİNİN ETKİSİ-EFFECT OF THE MELTING AND CASTING METHODS ON CASTABIUTY OF CHROME-COBALT ALLOYS PDF (Türkçe)
Gülsen Bayraktar, Metin Turfaner
EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜ RESEPTÖRÜNÜN (EGFR) AĞIZ BOŞLUĞUNDA GÖRÜLEN EPİDERMOİD KARSİNOM VE ODONTOJEN KİST EPİTELİNDE İMMUNOHİSTOKİMYASAL YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI PDF (Türkçe)
Banu Gürkan, Tülin Özbayrak, Canan Alatlı, Ayla Özveren

Case Reports

YAYGİN ORAL LEUKOPLAKİNİN TEDAVİSİNDE ND-YAG LASER (BİR OLGU RAPORU) TREATMENT OF WIDESPREAD ORAJ LEUKOPLAKIA WITH ND-YAG LASEB (A CASE REPORT) PDF (Türkçe)
Ferda Taşar, Celal Tümer, Kemal Şençift, Gökçe Ceritoğlu
NÖROFİBROMATOZİS (VON RECKLINGHAUSEN HASTALIĞI) OLGU BİLDİRİMİ*NEUROFIBROMATOSIS (VON RECKUNGHAUSEN'S DISEASE) A Case Report PDF (Türkçe)
Cahit Üçok, Nihat Tuncer, Ömer Günhan
TRAVMA GELEN DİŞTE APEKSİFİKASYON-AN APEXIFICA TION CASE OF A TOOTH WHICH WAS TRAUMATIZED PDF (Türkçe)
Sema Yıldırım, Alpay Yırcalı, Gündüz Bayırlı
ÜST ÇENEDE BİLATERAL KANİK -1. KÜÇÜKAZI TRANSPOZİSYONU: OLGU BİLDİRİMİ-BILATERAL TRANSPOSITION OF MAXILLARY CANINES AND FIRST PREMOLARS: CASE REPORT PDF (Türkçe)
Esra Yıldız, Dina Erdilek
İSKELETSEL ve DİŞSELIII. SINIF BİR OLGUNUN PROTETİK REHABİLİTASYONU-PROSTHETIC REHABILITATION IN TAL AND DENTAL CLASS IU MAL OCCLUSION (A case report) PDF (Türkçe)
Gülsen Bayraktar, Bülent Şermet, Özlem Duran, Şevket Erbay
PROLİFERATİF PERİOSTİTİS (GARRE OSTEOMİYELİTİ): LİTERATÜR DERLEMESİ VE OLGU BİLDİRİMİ-PROLIFERATIVE PERIOSTITIS (GARRÈ'S OSTEOMYELITIS) : REVIEW OF THE LITERATURE AND A CASE REPORT PDF (Türkçe)
Zekai Yaman, Şevket Özkal


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.