Vol 30, No 4 (1996)

Table of Contents

Original Research Articles

KANAL DOLGU PATI KULLANILARAK VEYA KULLANILMADAN UYGULANAN İKİ DEĞİŞİK TERMOPLASTİK GÜTA PERKA ENJEKSİYON TEKNİĞİNİN AFİ KAL SIZINTI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ* PDF (Türkçe)
Faruk Haznedaroğlu, Kemal Sübay, Kutlu Tank, Selmin Aşcı
GENİŞ KEMİK DEFEKTİ OLAN KR ETLERİ) E KEMİK İÇİ İMPIANTLARIN YÖNLENDİRİLMİŞ DOKU REJENERASYONU MEMBRANI VE Bİ O MATERYAL İLEBİRLİKTE KULLANIMI (Olgu Bildirimi) PDF (Türkçe)
Murat Aydın, Osman Gümrü, Çetin kasapoğlu
ULTRASONİK İRRİGASYON SIRASINDA KANAL İÇİ VE KÖK YÜZEYİNDE ORTAYA ÇIKAN SICAKLIK DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ-IVESTIGATION OF THE THERMAL CHANGES OCCURED ON THE ROOT SURFACE AND IN THE ROOT CANAL DURING ULTRASONIC CANAL IRRIGATION PDF (Türkçe)
Murat Türkün, Şebnem Türkün
FARKLI YÖNTEMLERLE POLİMERİZE OLAN REÇİNELERİN SİTOTOKSİSİTELERİNİN İNCELENMESİ: İN VİTRO ÇALIŞMA-IN VITRO CYTOTOXICITY INVESTIGATION OF RESINS WITH DIFFERENT POLYMERIZATION PDF (Türkçe)
Fatma Ünalan, Özlem Duran, Nilgün Işık, Gülden Yılmaz
NERVUS ALVEOLARİS İNFERİOR BLOKAJINDA KLASİK, GOW-GATES VE AKİNOSİ TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ-COMPARATIVE EVALUATION OF THE CONVENTIONAL, GOW-GATES AND AKINOSI TECHNIQUES IN INFERIOR ALVEOLAR NERVE BLOCK PDF (Türkçe)
Zekai Yaman, Şevket Özkal, Cem Gürgan, Bahadır Gürbüzer
REÇİNE KATKILI CAM İYONOMER Sİ MANI ARIN AŞINMAYA KARŞI DİRENÇLERİNİN GELENEKSEL CAM İYONOMER SİMANLARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ PDF (Türkçe)
Altan Gülhan, Ayşegül Aykut, Figen Seymen, Ahmet Araman
TEMPOROMANDİBULAR EKLEM DİSFONKSİYONU OLAN 500 VAKADA SEMPTOMATİK BULGULAR VE TEDAVİ SONUÇLARI-THE SYMPTOMATIC AND THERAPEUTIC FINDINGS IN 500 CASES WITIITMJ DYSFUNCTION SYNDROME PDF (Türkçe)
Esengün Yengin, Gülümser Evlioğlu, Nurcan Uygun
PERİAPİKAL GRANÜLOMLARDA ÇİNKO VE BAKIR İNCELENMESİ-DETERMINATION OF ZINC AND COPPER IN PERIAPICAL GRANULOMAS PDF (Türkçe)
Bilgin Öner, Mukaddes Canbaz, Sami Yıldırım, Pervin Vural, Birsen Durmuş


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.