Vol 30, No 3 (1996)

Table of Contents

Original Research Articles

DİŞSİZ BİREYLERDE PROTEZLERİN POSTURAL YÜZ YÜKSEKLİĞİNE ETKİLERİ-EFFECT OF DENTURES ON POSTURAL FACE HEIGHT IN EDENTULOUS SUBJECTS PDF (Türkçe)
Suat Altun, Köksal Beydemir, Şebnem Eskimez, Emrah Ayna
FARKLI METAL ALAŞIMLARDAN HAZIRLANAN METAL DESTEKLİ PORSELENLERDE MİKROSIZ1NTI-M/ CHOLEA KA C E STUDY OF PORCELAIN FUSED TO METAL ALLOYS PDF (Türkçe)
Nesrin Anıl, Filiz Keyf, Altan Pirali
ÜST TAM PROTEZLERDE PROTEZ BİTİŞ ÇİZGİSİ VE POSTDAM SAHASINI OLUŞTURAN ÖĞELERİN KLİNİK OLARAK BELİRLENMESİ VE İSTATİSTİKSEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ- PDF (Türkçe)
Suna Toksavul, Berran Öztürk, Hülya Özer
ARKA GRUP DİŞLERDE KULLANILAN ÇEŞİTLİ DOLGU MATERYALLERİNİN YÜZEY SERTLİKLERİNİN İNCELENMESİ-THE INVESTIGATION OF SURFACE HARDNESS OF VARIOUS POSTERIOR FILLING MATERIALS PDF (Türkçe)
Figen Seymen, Altan Gülhan
MANDİBÜLER DERİ GREFTLEME VESTİBÜLOPIASTİ LERİNDE SULKUS DERİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ-EVALUATION OF THE SULCUS DEPTH IN MANDIBULAR SKIN GRAFTING VESTIBULOPLASTIES PDF (Türkçe)
Zekai Yaman, Şevket Özkal, Berk Bellaz, Bahadır Gürbüzer, Yumuşhan Günay, Osman Yücel

Case Reports

DİŞ HEKİMLİĞİNDE İMPLANT REHBERLERİ-IMPLANT GUIDES IN DENTISTRY PDF (Türkçe)
Murat Aydın
FOKAL EPİTELYAL HİPERPLAZİ (HECK HASTALIĞI)OLGU BİLDİRİSİ-FOCAL EPITHELIAL HYPERPLASIA (HECK'S DISEASE): A CASE REPORT PDF (Türkçe)
Elvan Efeoğlu, Peker Sandallı, Canan Alatlı
ERİŞKİN PERİODONTİTİSLİ BİR OLGUDA ORTODONTİK TEDAVİ-ORTHODONTIC TREAMENT APPROACH IN A CASE WITH ADULT PERIODONTITIS PDF (Türkçe)
Sönmez Fıratlı


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.