Vol 30, No 2 (1996)

Table of Contents

Original Research Articles

DEĞİŞİK RETROGRAD DOLGU MADDELERİNİN MİKROSIZINTI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ* MICROLEAKAGE OF DIFFERENT RETROGRADE MATERIALS PDF (Türkçe)
Faruk Haznedaroğlu, Rüstem Kemal Sübay, Kutlu Tank, Selmin Aşcı
D3 HİPERVİTAMİNOZUNUN KEMİKLER VE DİŞLERDE MEYDANA GETİRDİĞİ HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER- HISTOPATHOLOGICAL CHANGES OF BONES AND TEEHT DUE TO HYPER VITAMINOSIS OF D3 PDF (Türkçe)
M. Sami Yıldırım, Canan Alatlı, Yegane Güven, Çetin Kasapoğlu
SÜT DİŞİ DİZİSİNDE ACTINOBACILLUS ACTINOMYCETEMCOMITANS'IN VARLIĞI-THE OCCURRENCE OF ACTINOBACILLUS ACTINOMYCETEMCOMITANS IN THE PRIMARY DENTITION PDF (Türkçe)
Gamze Aren, Oya Aktören, Güven Külekçi
HOLLANDA'DA YAŞAYAN 3-6 YAŞ GRUBU TÜRK ÇOCUKLARINDA TÜKÜRÜKTE MUTANS STREPTOKOKLARI VE LAKTOBASİLLER İLE DİŞ PLAĞINDA MUTANS STREPTOKOK TÜRLERİNİN DAĞILIMI- PDF (Türkçe)
Ali Rıza Alpgöz, Schaeken MJM, Cemal Eronat
ORTOGNATİK CERRAHİDE KOMBİNE LE FORT I VE VERTIKAL RAMUS OSTEOTOMİSİ*COMBINED LE FORT I AND VERTICAL RAMUS OSTEOTOMY IN ORTHOGNATHIC SURGERY PDF (Türkçe)
İsmail Ermiş, Ufuk Emekli, Atakan Aydın, Bedrettin Görgün, Tahir Hayırlıoğlu

Case Reports

KRONİK GRAFT-VERSUS HOST HASTALIĞINDA ORAL LİCHEN PLANUSOLGU BİLDİRİMİ- ORAL LICHEN PLANUS IN CHRONIC GRAFT-VERSUS HOST DISEASE: A CASE REPORT PDF (Türkçe)
Hakkı Tanyeri, Ülker Güç, Durul Öğütücü, Vakur Olgaç

Review Articles

P E R İ O D O NT AL TEDAVİDE DİJİTAL RADYO GRAFİK GÖRÜNTÜLEME METODLARI-DIGITAL RADIOGRAPHIC IMAGING METHODS IN PERIODONTAL THERAPY PDF (Türkçe)
Elvan Efeoğlu, Ali Rıza Kılıç
PİROFOSFAT VE BİSFOSFONATLARIN KALSIFIKASYON ÜZERİNE ETKİLERİ-THE EFFECTS OF PYROPHOSPHATES AND BISPHOSPHONATES ON CALCIFICATION PDF (Türkçe)
Sevtap İnce


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.